Taal*ooR

05 november 2018
Welzijn & sociaal contact
Taal*ooR

Samenlevingsopbouw brengt in Antwerpen-Noord, Deurne-Noord, Deurne-Zuid, Oud-Borgerhout en Kiel buren bij elkaar: mensen die goed Nederlands spreken en mensen die dat willen leren.

Mieke, 69 jaar: “In onze buurt wonen mensen van over heel de wereld. In het begin wist ik niet zo goed hoe ik contact kon
leggen. Via Taal*ooR leer ik veel mensen kennen en kan ik hen vertellen over wat er in onze buurt allemaal gebeurt.”

Buren melden zich aan als begeleider van een kleine groep mensen die hun Nederlands willen oefenen. De vrijwilligers brengen het gesprek over de buurt en andere thema’s op gang aan de hand van een leidraad die ze meekrijgen van Samenlevingsopbouw met beeldmateriaal, mogelijke vragen en onderwerpen, ... Moeilijke woorden worden uitgelegd. De bijeenkomsten duren zo’n 1,5 uur per
week.

Robert, 74 jaar: “Ik help graag mensen die Nederlands willen oefenen. Een taal leer je het best door het veel te spreken.
Maar er moet genoeg tijd voor genomen worden en mensen moeten voelen dat er fouten mogen gemaakt worden. Daar
wil ik mijn steentje aan bijdragen.”

Er worden op die manier nieuwe contacten gelegd in de buurt en dat in een ongedwongen setting. Bovendien leert elke deelnemer zaken bij over de buurt.

Meer informatie

www.taaloor.be