Herinneringsproject in Vorst

06 november 2018
Welzijn & sociaal contact

In 2009 sloegen een woonzorgcentrum uit Vorst, het atheneum van Oudergem en de projectvereniging Entr’Ages de handen in elkaar. De jongeren interviewden oudere Brusselaars over hun jeugd en hun opvattingen over de jeugd van vandaag. De resultaten van die interviews werden verwerkt in een theaterstuk, gebracht door enkele ouderen in kwestie en een klas van het atheneum.

Tips
-    Vertrek vanuit een gemeenschappelijke noemer: iedereen is jong (geweest) en heeft hier een bepaalde opvatting over
-    Grijp erfgoed aan als startpunt: vertrek vanuit gewoontes, verhalen en gebruiken van mensen
-    Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan als startpunt
-    Hou vanaf het begin een duidelijk einddoel voor ogen
-    Ga verder dan een vluchtig contact, leg een traject af

Sterktes
-    Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
-    Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
-    Er kunnen herinneringen over vroeger opgehaald worden