Alleenstaande 75-plussers worden niet vergeten in Hoogstraten

21 januari 2019
Welzijn & sociaal contact

In Hoogstraten is een nieuwe editie van het project Lichtpunt van start gegaan. In het kader van dit project worden al sinds 2015 contactmomenten georganiseerd voor en met alleenstaande 75-plussers. De ouderenraad gaf de aanzet voor dit project en draagt nog steeds bij aan de concrete realisatie.

Zoals in veel andere gemeenten worden de bijzondere huwelijksjubilarissen in Hoogstraten jaarlijks in de bloemetjes gezet. Door enkel de huwelijksjubilarissen te vieren, vielen de alleenstaanden jammer genoeg uit de boot. Daarom nam de lokale ouderenraad het initiatief om ook iets te organiseren voor de alleenstaande 75-plussers in Hoogstraten. Enkele lokale ouderenverenigingen en losse medewerkers besloten het project te ondersteunen, en er volgde ook financiële en logistieke steun van de dienst ouderen en het lokaal dienstencentrum.

Het project startte in 2015 met een simpele wenskaart die bij alle 494 alleenstaande 75-plussers uit Hoogstraten in de bus viel. Naast de beste wensen kondigde deze kaart ook een huisbezoek aan. Sommige ouderen gaven aan dat ze dit liever niet hadden, maar uiteindelijk werden er toch 399 huisbezoeken afgelegd. De huisbezoeken werden afgelegd door vrijwilligers die vooraf een korte training hadden gekregen. Tijdens het huisbezoek kregen de 75-plussers een nachtlampje met bewegingssensor (lichtpunt) en een uitnodiging voor een maaltijd en ontspanningsmiddag met dorps- of wijkgenoten. Indien nodig konden de ouderen ook rekenen op de organisatie van gepast vervoer. Er schreven zich meer dan 200 personen in voor deze middag in het teken van gezelschap, informatie en ontspanning.

Voor, tijdens en na de maaltijd werd de beschikbare tijd gebruikt om de deelnemers te verwelkomen, te informeren en om in gesprek te gaan met de aanwezigen over thema’s die verband houden met alleen thuis wonen zoals mobiliteit, beweging, vereenzaming, thuisdiensten, … De reacties van de deelnemers zijn gebundeld in een eindrapport met beleidsaanbevelingen en suggesties voor concrete acties. Onder meer de latere start van een buurtzorgnetwerk en de oprichting van een lotgenotengroep rouwverwerking vonden hier hun oorsprong. Sindsdien worden de bijeenkomsten van Lichtpunt jaarlijks herhaald en gratis aangeboden. De inleiding gebeurt niet langer door een huisbezoek, dat zou te belastend zijn voor de deelnemende verenigingen, en een persoonlijke introductie is ook niet langer nodig aangezien het project inmiddels voldoende gekend is.