Kessel-Lo verbindt generaties via een buurtmoestuin

02 april 2021
Welzijn & sociaal contact

Kom op voor je Wijk: een initiatief van de stad Leuven dat buren aanzet om toffe ideeën te bedenken die de buurt aangenamer maken. Wanneer de buurt een warm idee voorstelt, bekijkt de stad het financiële en materiële plaatje.

In het kader van ‘Kom op voor je Wijk’ hebben het buurtcomité van de Frederik Lintsstraat, Zorg Leuven en de stad Leuven recent een buurtmoestuin aangelegd. Ook de Chiroleden van Kessel-Lo droegen enthousiast hun steentje bij door plantenbakken te vullen, en de groendienst leverde grond en compost.

Buurtmoestuin ‘Flint’ ligt tussen een kinderdagverblijf, woonzorgcentrum en de sociale dienst van de stad, waardoor jong en oud via de moestuin met elkaar in contact komt. Zowel actieve bewoners uit het woonzorgcentrum, cliënten van thuiszorg als peuters uit het kinderdagverblijf kunnen er het buitenleven ontdekken en krijgen de kans om er groenten en fruit te kweken. Het ontwerp van de tuin, het onderhoud en het beheer ervan wordt door de buurtbewoners opgevolgd.

Bovendien kunnen mensen met een rolstoel de moestuin probleemloos betreden, en de aanwezige bankjes zorgen ervoor dat de tuin voor iedereen toegankelijk is.