Werking ouderenraden
In Hoeilaart werkt de seniorenadviesraad goed samen met het lokaal bestuur, andere adviesraden en verenigingen. Celien Van San, beleidsmedewerker Welzijn in Hoeilaart en Gilberte Marchand, voorzitter seniorenadviesraad vertellen waarom dat een sterkte is.
lees meer
Werking ouderenraden
Om de inwoners van Temse te laten kennismaken met de seniorenraad, trekt de raad naar de wekelijkse markt.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenadviesraad van Maarkedal informeerde alle 65-jarige inwoners over de werking van de seniorenraad.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2018 gaan er in Kortenaken seniorenfeesten door. Eind 2022 ging de vierde editie door, die georganiseerd werd door het lokaal bestuur, de seniorenraad en seniorenverenigingen. Het seniorenfeest is niet alleen een ontspanningsnamiddag voor ouderen, het feest zamelt ook geld in voor goede doelen.
lees meer
Werking ouderenraden
In cultuurcentrum De Mol ging recent het jaarlijkse seniorenforum door. Het forum is een infobeurs, en wordt georganiseerd door de Lierse seniorenadviesraad.
lees meer
Werking ouderenraden
In Hasselt gaat het departement Ouderenbeleid van de Stad door het leven onder de naam Hogevijf. Elke Hasseltse inwoner die vragen heeft rond ouder worden, kan bij Hogevijf terecht.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Heist-op-den-Berg bezorgde zonet een advies op eigen initiatief aan het college van de burgemeester en schepenen. Het advies bevat als thema “Terugblik en vooruitblik in de helft van de gemeentelijke bestuurstermijn.”
lees meer
Werking ouderenraden
Om een divers activiteitenaanbod voor ouderen te verzekeren, werkt de lokale ouderenraad van Zelzate intensief samen met het lokaal dienstencentrum.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Zottegem neemt het devies ‘samen sta je sterker’ ter harte en werkt samen met de raad voor personen met een beperking aan een toegankelijker Zottegem.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Heist-op-den-Berg wachtte niet op een adviesvraag, maar besloot om zelf een aantal adviespunten te formuleren voor het meerjarenplan van de gemeente.
lees meer
Werking ouderenraden
Via een mysterieuze campagne wist de gemeente Diepenbeek de interesse voor de lokale adviesraden te prikkelen.
lees meer
Werking ouderenraden
In Lier organiseerde men een open seniorenraad waaraan iedereen kan deelnemen.
lees meer
Werking ouderenraden
Zilverschoon is een initiatief opgericht om ouderen mee te laten participeren in het vormen van het ouderenbeleid in Bocholt. De initiatiefnemers willen de samenwerking tussen ouderen, verenigingen en de gemeente bevorderen.
lees meer
Werking ouderenraden
De stedelijke seniorenraad Halle stelt een subsidiereglement op voor Halse seniorenverenigingen.
lees meer