Verkiezingen
De seniorenadviesraad van een memorandum, en bezorgde het aan alle voorzitters van politieke partijen en de gemeenteraad.
lees meer
Verkiezingen
De werkgroep memorandum van de seniorenraad Keerbergen schreef een memorandum en bezorgde het aan alle politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
De gemeentelijke seniorenadviesraad van Oosterzele schreef een ambitienota voor een efficiënt en effectief seniorenbeleid.
lees meer
Verkiezingen
Om inzicht te krijgen in de wensen en noden van de oudere inwoners van Oosterzele, kregen de 60-plussers een vragenlijst. Die ging dieper in op thema's als huisvesting, eenzaamheid, digitale geletterdheid, financiën en mobiliteit.
lees meer
Verkiezingen
Omdat de lokale verkiezingen in oktober 2024 er anders aan toegaan dan de lokale verkiezingen de voorbije jaren, besliste de Vlaamse overheid om alle praktische informatie in een video te gieten.
lees meer
Verkiezingen
Omdat de ouderenraad van Stekene graag de vinger aan de pols houdt, schreef de raad een nieuw memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in 2024. De raad vindt het essentieel dat elke oudere in Stekene de kans krijgt om actief ouder te worden. Zowel op fysiek, als op sociaal en mentaal vlak moeten inwoners kunnen blijven participeren aan de maatschappij.
lees meer
Verkiezingen
Voor de gemeenteverkiezingen in oktober 2024 schreef de Gemeentelijke Seniorenadviesraad van Ravels een memorandum.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Brasschaat schreef een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen.
lees meer
Verkiezingen
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2024, schreef de seniorenadviesraad van Bilzen een memorandum.
lees meer
Verkiezingen
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2024, schreef de seniorenraad van Mol een memorandum. De raad plande ook een politiek debat waar politieke partijen hun programma kunnen aftoetsen aan het memorandum van de Molse senioren.
lees meer
Verkiezingen
De lokale ouderenraad van Waasmunster schreef een memorandum waarin staat wat er in 2024 'leeft aan de basis' bij de Waasmunsterse senioren en vanuit hun perspectief.
lees meer
Verkiezingen
De IN-groep, de groep van de seniorenraad in Arendonk die adviezen schrijft, schreef het memorandum van 2024. Het doel? Een levensloopbestendige, inclusieve en leefbare gemeenschap creëren waarin ouderen volwaardig kunnen participeren.
lees meer
Verkiezingen
De Gemeentelijke seniorenadviesraad Ardooie-Koolskamp bundelde zijn speerpunten voor een inclusief en participatief leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid in Ardooie.
lees meer
Verkiezingen
Het seniorenoverleg van Herentals geeft advies over het creëren van een leeftijdsvriendelijke samenleving.
lees meer
Verkiezingen
De Stedelijke Retroraad Aalst schreef een memorandum gebaseerd op de fundamenten van een toekomstgericht seniorenbeleid in een leeftijdsvriendelijke stad.
lees meer
Verkiezingen
In zijn memorandum, blijft de seniorenadviesraad van Buggenhout extra aandacht vragen voor de senioren in de gemeente. 
lees meer
Verkiezingen
In het kader van de opmaak van een memorandum voor het seniorenbeleid voor de nieuwe bestuursploeg, werd een bevraging georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur. Daarin werd gepeild naar de mening van 55-plussers.
lees meer
Verkiezingen
Naar aanleiding van de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in juni, neemt de Vlaams-Brabantse gemeente Rotselaar een aantal initiatieven om de verkiezingen zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de inwoners.
lees meer
Verkiezingen
Binnen een drietal weken trekken we met z'n allen naar stembus. En ook oktober 2024 vinden er verkiezingen plaats. Berlaar zet alle praktische informatie over de verkiezingen in juni en in oktober op een rijtje via een filmpje.
lees meer
Verkiezingen
Dit jaar trekken we zowel in juni als in oktober naar de stembus. Om inwoners op weg te helpen, plaatste stad Mechelen alle informatie over de verkiezingen gestructureerd online.
lees meer
Verkiezingen
In juni en in oktober trekken we met z'n allen naar de stembus. In Antwerpen zal er elektronisch worden gestemd. Maar sommige inwoners hebben nog geen ervaring met elektronisch stemmen, anderen willen de stemprocedure graag nog eens oefenen. Daarom voorziet stad Antwerpen op veertien locaties stemcomputers, waarop inwoners kunnen oefenen.
lees meer
Verkiezingen
Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove en slechthorende personen en hun taal - de Vlaamse Gebarentaal - in de samenleving. Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen heeft de vzw een reeks aanbevelingen geformuleerd.
lees meer
Verkiezingen
Eind april overhandigde de seniorenraad van Heist-op-den-Berg zijn memorandum aan de politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van stad Eeklo wil, naar aanleiding van de verkiezingen in 2024, aandacht vragen voor de noden van de senioren in de stad. Dat doet de raad met een inspiratienota.
lees meer
Verkiezingen
De lokale ouderenraad in Berlaar maakt via het memorandum zijn actiepunten bekend voor het komende beleid.
lees meer
Verkiezingen
In Duffel maken senioren 28,5% van de bevolking uit. Aan de hand van een memorandum wil de ouderenadviesraad kenbaar maken wat belangrijk is voor die bevolkingsgroep.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Brakel schreef een memorandum met daarin speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid. Dit in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024.
lees meer
Verkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, schreef de ouderenadviesraad van Kalmthout een memorandum. Daarin pleiten de leden voor een leeftijdsvriendelijk Kalmthout.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Kruibeke vraagt via het memorandum bijzondere aandacht voor senioren en hun specifieke noden in de gemeente. De raad pleit voor oplossingen die de leefwereld van senioren verbeteren en aangenamer maken.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Gooik schreef een memorandum, met focus op de geplande fusie van de gemeenten Gooik, Herne en Galmaarden. Samen vormen zij vanaf 1 januari 2025 de nieuwe fusiegemeente Pajottegem.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Galmaarden schreef een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Putte schreef in aanleiding naar de lokale verkiezingen van 2024 een memorandum. Je kan het lezen in de bijlage hieronder.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Zandhoven schreef een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2024.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Meise werkte hard aan een memorandum. Ze bezorgen een exemplaar aan elke schepen en aan alle politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
Het seniorencomité van Sint-Katelijne-Waver schreef een memorandum opgebouwd uit acht speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid. Het memorandum werd bezorgd aan de voorzitters en secretarissen van de verschillende politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Beveren schreef een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober 2024. De raad verstuurde het naar alle politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
De senioren- en welzijnsraad van Glabbeek maakte een memorandum op naar aanleiding van de verkiezingen in oktober 2024.
lees meer
Verkiezingen
Zo'n 70 vrijwilligers in Lummen, waaronder ook enkele leden van de seniorenadviesraad, sloegen de handen in elkaar en schreven samen een memorandum in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. In het memorandum worden de behoeften van inwoners aangekaart, én er staan ook mogelijke oplossingen in.

Om het memorandum voor te stellen, organiseert de groep vrijwilligers ook een debat met alle Lummense politieke partijen.
lees meer
Verkiezingen
In aanloop naar de verkiezingen schreef de Welzijns- en Ouderenraad Bierbeek een memorandum. Het memorandum bevat ook concrete actiepunten die opgenomen kunnen worden in het meerjarenplan en de beleids-en beheerscyclus van het lokaal bestuur.
lees meer
Verkiezingen
De senioren- en toegankelijkheidsraad van Aartselaar maakte een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Lokeren en Moerbeke zijn aan het fuseren, en de raden van de stad en de gemeente besloten dan ook om een gezamenlijk memorandum te schrijven.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Zedelgem schuift in zijn memorandum vier prioriteiten naar voren om de komende legislatuur te realiseren. Zo wil de raad de steeds groter wordende groep ouderen in de gemeente ondersteunen en thuis laten voelen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Sint-Laureins maakte een memorandum op. Benieuwd? Je vindt het in de bijlage.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Kontich schreef een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Heuvelland maakt een memorandum op. En daarvoor wil de raad ook noden en behoeften van 55-plussers verzamelen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Temse schreef een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2024.
lees meer
Verkiezingen
De Gentse Ouderenraad schreef een memorandum voor een leeftijdsvriendelijke stad. De raad deelt het volledige memorandum alsook een verkorte versie.
lees meer
Verkiezingen
Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Antwerpen Stad werkte aan speerpunten voor een leeftijdsvriendelijke stad. Die werden gebundeld in het memorandum 2025-2030. 
lees meer
Verkiezingen
In Nazareth werkten de ouderenraad en de toegankelijkheidsraad samen aan het memorandum. 
lees meer
Verkiezingen
Met het oog op de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 heeft de Latemse seniorenadviesraad een memorandum opgesteld. Hiermee willen ze inspelen op de opmaak van de partijprogramma’s. Hierbij vind je het memorandum.
lees meer
Verkiezingen
De Welzijnsraad van Dendermonde overhandigde begin oktober zijn memorandum aan de politieke partijen. En ze zijn er terecht trots op!
lees meer
Verkiezingen
Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo (Leuven) organiseert al jaren stemhokjes in het woonzorgcentrum. Want veel bewoners ontzien zich de verplaatsing naar een extern stembureau, terwijl ze wél het recht hebben om een stem uit te brengen.
lees meer
Verkiezingen
Om ook ouderen in woonzorgcentra de kans te geven een stem uit te brengen, schreef de ouderenraad van Lokeren een advies. 
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Kampenhout werkte zijn memorandum af
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Hoboken maakte een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Turnhout werkte hard aan een lokaal memorandum, naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2024.
lees meer
Verkiezingen
Kortenaken wilde de oudere inwoners mee laten nadenken over het memorandum. Dat deed de gemeente aan de hand van een zelf uitgedachte methodiek.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenadviesraad van Kortrijk noteerde zijn visie en doelstellingen in een memorandum. Benieuwd? Duik in de resultaten!
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Oudenaarde is druk in de weer met het voorbereiden van hun memorandum. Via onderstaande PowerPoint willen ze hun input ter inspiratie ook met anderen delen.
lees meer
Verkiezingen
De Stedelijke Seniorenraad wil de verkiezingen van 2024 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De raad wil het Genst stadsbestuur overtuigen om het leven van ouderen te verbeteren. Via een digitale checklist kunnen Gentse ouderen aangeven wat een leeftijdsvriendelijk beleid voor hen inhoudt.
lees meer
Verkiezingen
Om de noden en behoeften van de Hoeilaartse senioren te achterhalen, plaatste de gemeente een brievenbus in de bibliotheek. Daar kunnen ouderen een formulier in steken, waarop ze aangeven waar zij wakker van liggen. Die input wordt dan meegenomen in het memorandum.
lees meer
Verkiezingen
Via een vragenlijst met open vragen, gaan de leden van seniorenraad in Sint-Laureins langs bij de verenigingen die zij vertegenwoordigen. Zo hopen ze de noden van de oudere inwoners te achterhalen. Die resultaten geven hen input bij het opstellen van hun memorandum.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Sint-Niklaas wil de vragen en noden van oudere inwoners in kaart brengen. Daarvoor ontwikkelde de raad een digitale vragenlijst. De resultaten zullen gebruikt worden om het memorandum van de adviesraad vorm te geven. 
lees meer
Verkiezingen
De vergrijzing is al enkele jaren een feit. Ook bij de Gistelse bevolking. Daarom vraagt de seniorenadviesraad - via het lokaal memorandum - aandacht voor de Gistelse ouderen. 
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Schoten werkte een memorandum uit, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Alle oudere inwoners van de gemeente mochten de inhoud van het memorandum mee helpen bepalen op een openbare brainstorm.
lees meer
Verkiezingen
Ook ouderen die in woonzorgcentra wonen moeten de kans krijgen om hun stem uit te brengen. De lokale ouderenraad van Gooik adviseerde het stadsbestuur om stemhokjes in te richten in woonzorgcentra.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Rotselaar stak heel wat tijd en energie in hun memorandum. Ze zijn dan ook niet van plan om de inhoud van het document uit het oog te verliezen. Het memorandum willen ze gebruiken als leidraad doorheen de nieuwe bestuursperiode! Het memorandum kwam niet in één, twee, drie tot stand. Er ging een lang proces aan vooraf.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad (SAR) Ardooie-Koolskamp werkte, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018, een memorandum uit. Om dat in de kijker te zetten organiseerden de leden een persconferentie.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Bonheiden stelde een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Ekeren stelde een memorandum op. 
lees meer
Verkiezingen
Seniorenraad Malle organiseerde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een politiek debat.
lees meer
Verkiezingen
De Hasseltse Seniorenadviesraad maakte een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
Seniorenraad Gooik zorgde voor een gezamenlijk memorandum met de verschillende adviesraden van de gemeente.
lees meer
Verkiezingen
Seniorenraad Ieper deed een ouderenbehoeftenonderzoek.
lees meer
Verkiezingen
Seniorenraad Landen deed een ouderenbehoeftenonderzoek.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Tervuren stelde een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De Gemeentelijke Adviesraad Senioren van Ranst stelde een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Leopoldsburg maakte een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
lees meer
Verkiezingen
De welzijnsraad en ouderenraad van Bierbeek maakten samen een memorandum op.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Antwerpen bezorgde een memorandum aan de politieke partijen die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Temse vroeg het gemeentebestuur om na 10 jaar opnieuw een ouderenbehoeftenonderzoek uit te voeren in samenwerking met de VUB (Prof. Dominique Verté) en dit met oog op de gemeenteraadsverkiezingen.
lees meer
Verkiezingen
De 7 Lokerse adviesraden gaven advies in verband met het functioneren van de adviesraden.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Ravels maakte een memorandum 'Zilverboek 2018: een visie op het toekomstig ouderenbeleid' op.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Dilbeek maakte een memorandum op in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
lees meer