Mobiel Lokaal Dienstencentrum in Deerlijk

Welzijn & Sociaal contact
Al zittend turnen

Het Mobiel Dienstencentrum Deerlijk evolueerde naar een vaste, duurzame waarde en voorziet uitbreiding naar andere wijken. Het initiatief won in 2018 de Matexi Award omdat ze inzetten op het actief opzoeken van mensen in hun eigen woonomgeving en op samen dingen doen. De doelgroepen sturen mee en worden zo mede-eigenaars van het aanbod.

Wat was de aanleiding voor het initiatief?

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum (MLDC) kwam in 2012 tot stand in samenwerking tussen OCMW en gemeentebestuur Deerlijk en het plaatselijke woonzorgcentrum Seniorenzorg Heilige Familie. Dit kaderde binnen het project ‘Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt’, een woonzorgproject met inhoudelijke en financiële steun van het provinciebestuur West-Vlaanderen. In Deerlijk, en later ook in Wingene, werd een mobiel lokaal dienstencentrum opgestart, op maat van de gemeente en met een uitrol in elke buurt. Het lokaal bestuur kon hiervoor rekenen op de begeleiding van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Het mobiel lokaal dienstencentrum streeft dezelfde criteria na als een lokaal dienstencentrum, maar werkt niet vanuit een vaste infrastructuur. De werking is verspreid over de verschillende wijken/gehuchten van Deerlijk en biedt een creatief antwoord op de bestaande uitdagingen binnen de Deerlijkse context: inspelen op het sociaal netwerk in de verschillende buurten in Deerlijk, bereiken van kwetsbare doelgroepen, dienstverlening dichter bij de mensen, multifunctioneel inzetten van bestaande gebouwen, geen bouwkosten voor één centraal gebouw, ...

Wat kan het mobiel dienstencentrum betekenen voor ouderen?

Ouderen kunnen in hun buurt samen met anderen genieten van een zinvolle dagbesteding. Tijdens de openingsuren van het dienstencentrum is bovendien een coördinator aanwezig. Hij is een laagdrempelig aanspreekpunt bij hulpvragen en problemen. Het is voor inwoners niet altijd duidelijk bij wie ze terecht kunnen of bij wie ze zullen terechtkomen. Het mobiel lokaal dienstencentrum fungeert als een soort wegwijzer voor hulp- en dienstverlening, met de coördinator als vertrouwd gezicht en aanspreekpunt.

In samenspraak met de vrijwilligers probeert het mobiel dienstencentrum burenhulp te stimuleren. Een aantal mensen komen samen te voet. En buren gaan langs bij elkaar om elkaar te helpen. De één zorgt voor de ander, wat mooi is om te zien.

In het januarinummer (2019) van Actueel (het magazine van de Vlaamse Ouderenraad) verscheen een meer uitgebreid artikel rond het Mobiel Dienstencentrum.

Delphine Derammelaere
Coördinator Mobiel Lokaal Dienstencentrum
Sociaal Huis Deerlijk