Zorgzame Buurt: 'Van eiland naar wij-land' versterkt het burennetwerk

Welzijn & Sociaal contact
van eiland naar wij-land

© Van eiland naar wij-land

Woonzorgcentrum Sint-Mathildis in het Antwerpse Boechout slaagt er maar moeilijk in om verbinding te maken met de buurt. Daarom sloeg het woonzorgcentrum de handen in elkaar met het lokaal bestuur. Het Zorgzame Buurtenproject ‘van eiland naar wij-land’ werd geboren. Het doel? Verbinding maken met de buurt en een sterk partnernetwerk opbouwen in de gemeente.

Hoe is de naam van het project gekozen? 

Naomi Verlinden, trekker van het project: “Sint-Mathildis is een groot woonzorgcentrum, maar we zitten een beetje op een eiland in Boechout. Dat vinden we jammer, want we willen dat de bewoners van het WZC contacten met de buurt kunnen onderhouden. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat de buurt verbinding legt met het woonzorgcentrum. Vandaar de gekozen naam.” 

“Het project is een samenwerking tussen het WZC en het lokaal bestuur. Via het project willen we buurtwerkingen in de gemeente verduurzamen.” 

Welke zaken zijn er al verwezenlijkt? 

Verlinden: “Het eerste dat we deden, was het opzetten van een partnernetwerk. Dat vond ik echt belangrijk, want je kan tenslotte niet alleen aan een Zorgzame Buurt werken. Wie die partners zijn? De seniorenraad, mantelzorgverenigingen, ouderenverenigingen en het OCMW en buurtcomités. Daarnaast kinesitherapeuten en de eerstelijnszone. Maar ook de kinderopvang, de postbode, de wijkpolitie en de protestantse kerk doen mee. En de voorzieningen voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en armoede zijn ook waardevolle partners. Net zoals mensen uit de buurt die mee willen nadenken of iets willen betekenen voor anderen zijn aangesloten bij ons partnernetwerk. Het netwerk blijft groeien. We komen driemaandelijks samen om na te denken over welke stappen we willen zetten.” 

"Een partnernetwerk is belangrijk, want je kan tenslotte niet alleen aan een Zorgzame Buurt werken."

Naomi Verlinden, Van eiland naar wij-land

“Omdat uit buurtbevragingen bleek dat veel bewoners nood hebben aan ontmoetingsmogelijkheden, hebben we met het partnernetwerk een werkgroep opgezet die buurtfeesten organiseert. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. En in samenwerking met de netwerkorganisatie Pegode en de protestantse kerk hebben wij een maandelijks koffiemoment opgestart. Mensen kunnen op dat koffiemoment een koffie of thee en een vers gebak krijgen. Die gezelligheid en ontmoeting trekken aan.”    

“Begin dit jaar opende ons buurtrestaurant. Mensen kunnen er genieten van een driegangenmenu, drank en bediening aan tafel voor een kleine prijs. Ook onze bewoners gebruiken het buurtrestaurant. Via die weg zien ze al eens oude vrienden of kennissen terug. In Boechout kent iedereen elkaar, en dat is mooi om te zien.” 

“Omdat we de buurt zoveel mogelijk zaken willen aanbieden, stellen wij ook onze rolwagenfiets ter beschikking en verhuren we zalen. We hebben ook sterk ingezet op bekendmaking van ons project via flyers, de ‘Zorgzame Buurt-nieuwsbrief’ en platformen zoals Facebook en Hoplr. En regelmatig plaatsen we een artikel in het gemeentelijk krantje.” 

Waarop gaan jullie het komende jaar nog inzetten? 

Verlinden: “De heraanleg van de tuin van het woonzorgcentrum. Uit de gesprekken met de (buurt)bewoners bleek dat sommige mensen er willen wandelen, anderen willen er genieten van de rust en de natuur, en nog anderen willen er een speeltuin zodat hun (klein)kinderen er zich in kunnen uitleven. Met al die informatie hebben we een plan gemaakt voor de aanleg van een ontmoetingstuin. En omdat ons buurtrestaurant steeds meer en meer bekendheid begint te krijgen, willen we kijken of het mogelijks is om ook die plek uit te breiden.” 

“In het najaar zetten we samen met een partner een initiatief op voor de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg. En er komt een samenwerking aan met de eerstelijnszone voor een pilootproject rond valpreventie.” 

"De initiatieven die we al opzetten, richten zich op ontmoeting en vrije tijd. Maar ook op het bereikbaar maken van onze zorg- en dienstverlening willen we inzetten."

Naomi Verlinden, Van eiland naar wij-land

“De initiatieven die we al opzetten, richten zich op ontmoeting en vrije tijd. We hopen met ons Zorgzame Buurtenproject ook onze zorg- en dienstverlening toegankelijk en bereikbaar te maken. Hoe we dat willen doen? Dat moeten we bekijken op het partneroverleg. We zouden bijvoorbeeld kunnen inzetten op doorverwijsfiches of op het onthaal van nieuwe bewoners in de gemeente. Om ons Zorgzame Buurtenproject te verduurzamen, willen we bovendien een lokaal dienstencentrum opzetten. Dat LDC kan de buurtwerking verderzetten.”

Benieuwd naar meer Zorgzame Buurtenprojecten? Neem hier een kijkje.