Een buddy tegen eenzaamheid

Welzijn & Sociaal contact
Gesprek tussen oudere en buddy

Cijfergegevens uit het recentste Nationale Geluksonderzoek winden er geen doekjes om: een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Hoewel het percentage ouderen (28%) dat aangeeft zich eenzaam te voelen lager ligt dan bij andere leeftijdsgroepen, heeft eenzaamheid vaak wel een grotere impact op het leven van ouderen. 

Kant-en-klare oplossingen zijn er jammer genoeg niet. Enkele lokale projecten proberen terug betekenisvolle relaties tot stand te brengen door ouderen in contact te brengen met buddy’s. Het contact met zo’n buddy kan een grote meerwaarde zijn voor een oudere die eenzaam is. Er ontstaat opnieuw een aansluiting met de ruimere samenleving en het kan een opstapje zijn naar de creatie van warme netwerken rond de oudere. 

3 lokale voorbeelden

We stellen drie lokale projecten voor, die elk op hun eigen manier met het buddy-principe aan de slag gingen.

Ouderenweek 2019

Wist je dat de Ouderenweek 2019 aandacht heeft voor het thema eenzaamheid? Je leest er alles over op de website van de Vlaamse Ouderenraad. In de inspiratiegids, die je bij de juni-editie van ons magazine Actueel vindt, worden nog heel wat interessante lokale praktijken voorgesteld.