Succesvolle lancering campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’

Welzijn & Sociaal contact
bepaal je eigen verhaal

Krantenartikels, radio-interviews, filmpjes, sociale media, … Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad met succes de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. Met die campagne trapt de Vlaamse Ouderenraad het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Met een megafoon voor ouderen zelf Want voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien, en tegelijk voelen zij zich daarover niet gehoord. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de groep waar het om gaat. Maak kennis met ‘Bepaal je eigen verhaal’! 

Aan de slag met wensen en ideeën van ouderen  

'Bepaal je eigen verhaal’ wil dingen in beweging zetten. Daarom werken we toe naar de verkiezingen van 2024. We sporen beleidsmakers aan om niet bij de pakken te blijven zitten, maar écht aan de slag te gaan met de wensen en ideeën van ouderen. Hoe moet de toekomst van de ouderenzorg er voor hen uitzien? Tijdens de eerste helft van de campagne geven ouderen hun verwachtingen door aan de Vlaamse Ouderenraad. Online én offline, individueel of in groep. 

"Ouderen hun verwachtingen door aan de Vlaamse Ouderenraad. Online én offline, individueel of in groep."

De website www.bepaaljeverhaal.be is het centrale platform van de campagne. Ouderen kunnen er een test invullen om hun eigen verwachtingen mee te geven. Via een aantal vragen over woon- en ondersteuningsvormen laten we ouderen nadenken over wat voor hen belangrijk is wanneer ze zorgbehoevend worden. Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover hulp vragen aan hun kinderen, of aan hun buren? Wat denken ze van zorgrobots en andere zorgtechnologie in hun leven? En er wordt veel gesproken over cohousen met generatiegenoten, maar hoe kijken zij daar zelf naar? De vragen blijken een schot in de roos te zijn, want al 2 000 ouderen vulden de test in.  

De campagnewebsite bevat bovendien een ideeënmuur waar ouderen zelf heel concrete voorstellen kunnen doen die de verandering in gang kunnen zetten. Dat kan in vier categorieën: Hoe kan zorg warm en kwaliteitsvol zijn, Hoe kunnen woonvormen op maat van ouderen met zorgnoden eruit zien?’, Hoe kan technologie ouderen met zorgnoden ondersteunen?’, Welk advies wil geven aan de minister van ouderenzorg?’. Ook de ideeënmuur is een groot succes: op dag één stuurden ouderen al meer dan 1 000 ideeën in. En dat aantal stijgt nog, want tot midden september kunnen mensen nog steeds hun eigen idee toevoegen. 

"Ook organisaties, zoals lokale ouderenraden, dienstencentra, ouderenverenigingen en steden of gemeenten kunnen denkmomenten organiseren."

Maar er is meer. Ook organisaties, zoals lokale ouderenraden, dienstencentra, ouderenverenigingen en steden of gemeenten kunnen meedoen. Zij kunnen denkmomenten organiseren. Tijdens denkmomenten gaan kleine groepjes ouderen samen in gesprek over prangende vragen over de ouderenzorg. Via die weg willen we bovendien ouderen bereiken die minder digitaal vaardig zijn. Na het invullen van de online test, ontvangt je groep een persoonlijk resultaat. We hebben voor deze denkmomenten een methodiek ontwikkeld die vrij te downloaden is op onze campagnewebsite www.bepaaljeverhaal.be. Daar vind je meteen ook een handig communicatiepakket, waarmee organisaties hun eigen denkmoment kunnen promoten. Na het invullen van de online test, ontvangt je groep een persoonlijk resultaat. 

Benieuwd naar hoe zo’n denkmoment eraan toe gaat? Bekijk onderstaand filmpje.  

 

Geen luchtkastelen 

We willen geen luchtkastelen bouwen! In een volgende fase van de campagne laten we daarom spraakmakende stemmen uit de sector en het beleid inpikken op de verwachtingen en ideeën van ouderen. Waarom zijn die nog geen realiteit? Waar zitten de barrières, welke hefbomen zijn er nodig en welke knopen moeten beleidsmakers doorhakken? Dat debat voeren we via opinies en blogartikels op de campagnewebsite. 

"We willen geen luchtkastelen bouwen, maar een onderbouwde visie op de toekomst van de ouderenzorg. Eén die wél tegemoetkomt aan de verwachtingen en wensen van ouderen."

Die botsing en kruisbestuiving van ideeën moet zorgen voor een onderbouwde visie op de toekomst van de ouderenzorg. Eén die wél tegemoetkomt aan de verwachtingen en wensen van ouderen. Daaraan koppelen we, met het oog op de verkiezingen van 2024, concrete beleidsvoorstellen die we bezorgen aan beleidsmakers. We sporen hen aan om niet bij de pakken te blijven zitten en actie te ondernemen. 

Doe mee! 

Surf naar www.bepaaljeverhaal.be. Je vindt er alle info over de test, de ideeënmuur en hoe je zelf een denkmoment organiseert