Zorgzame Buurt: 'De Zorgmantel' pakt vereenzaming aan bij ouderen in kwetsbare situaties

Welzijn & Sociaal contact
De Zorgmantel

© De Zorgmantel

Een jaar geleden ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met Barbara Roels en Isa Veys, het team achter De Zorgmantel. Dat is het Zorgzame Buurtenproject van Leiehome, een WZC gelegen in Drongen-Baarle. Met de Zorgmantel wil het WZC vereenzaming aanpakken bij thuiswonende ouderen in een kwetsbare situatie. En dat via ontmoetingen. Een jaar geleden stond het initiatief nog in z'n kinderschoenen. Vandaag vragen we de initiatiefnemers om de balans op te maken.

Een jaar geleden waren jullie net gestart en legden jullie een petanquebaan aan. Die moest buurtbewoners naar de tuin van het WZC halen. Hoe is het ondertussen met die baan gesteld? En met de verbindende factor? Zien jullie effectief buren die mee petanquen?

Veys: “Die petanquebaan is een groot succes. Met het team van De Zorgmantel organiseren we geregeld petanquemiddagen, en dan komen daar verschillende (buurt)bewoners op af. En toen we even geen petanquemiddagen organiseerden, trokken verschillende mensen aan onze mouw (lacht).” 

“En niet alleen de petanquebaan wordt gebruikt. De volledige tuin van het WZC wordt door bewoners en buren benut. Scholen komen er wandelen, studenten picknicken aan de tafels en buren laten er hun hond uit.”   

Vorig jaar vertelden jullie ook dat jullie wijkambassadeurs wilden inzetten om wijken met elkaar te verbinden. Hoe is dat plan verlopen? 

Veys: “Dat plan hebben we helaas niet doorgezet. We zagen dat veel te groots. Wijk per wijk werken? Daar kroop enorm veel tijd in. Of we het vervelend vinden dat we ons idee hebben moeten bijsturen? Helemaal niet. Al doende leer je wat werkt en wat niet."

"Om wijken met elkaar te verbinden, werken we nu veelal samen met scholen. Zo organiseren we bijvoorbeeld wandelzoektochten, waar (klein)kinderen dan samen met hun (groot)ouders aan deelnemen. Dat zijn zowel bewoners van het WZC als mensen uit de buurt. We hadden op voorhand nooit durven dromen dat het opzetten van intergenerationele projecten echt zou aanslaan. De wijkambassadeurs zijn misschien niet van de grond gekomen, maar het verbinden van verschillende generaties wél.” 

"Of we het vervelend vinden dat we ons idee hebben moeten bijsturen? Helemaal niet. Al doende leer je wat werkt en wat niet."

Isa Veys, De Zorgmantel

Roels: “Het inzetten van ambassadeurs hebben we ook niet volledig losgelaten, want we zetten partners in als ambassadeurs. Dat zijn thuiszorgdiensten, mutualiteiten, mantelzorgverenigingen en noem maar op. Zij kennen veel (buurt)bewoners en sporen hen aan om deel te nemen aan onze activiteiten.” 

Veys: “We werken ook vaak samen met andere organisaties en verenigingen. Het Zorgzame Buurtenproject wil tenslotte geen concurrent zijn van anderen. Integendeel, door samen te werken bereiken we veel meer. We zetten dan ook vaak een activiteit op samen met een organisatie of een school. En we plannen nooit een activiteit op het moment dat bijvoorbeeld een ouderenvereniging al iets gepland heeft. We houden echt wel rekening met elkaar.” 

Zijn jullie op nog drempels gebotst het laatste jaar? 

Roels: “We merken dat het voor buren een drempel is om het gebouw van ons woonzorgcentrum binnen te wandelen. Wanneer we een activiteit op een andere locatie organiseren, is de opkomst veel groter. Bijvoorbeeld in het ontmoetingscentrum vlakbij. En voor de mensen die minder mobiel zijn, regelen we dan vervoer. Activiteiten buiten het WZC organiseren werkt drempelverlagend. Op die manier leren buren ons kennen, en zijn ze de volgende keer wél geneigd om ook aan een evenement in het WZC deel te nemen.” 

Veys: “Ook het bekendmaken van onze activiteiten is een aandachtspunt. We werkten vroeger met een driemaandelijkse kalender, maar die belandt bij velen snel in de vuilnisbak. Daarom verspreiden we nu een aparte flyer per activiteit. En we maken op dit moment ook een mailingslijst op door op activiteiten naar e-mailadressen te vragen. Met die lijst kunnen we dan mensen persoonlijk aanschrijven bi jeen volgende activiteit. Dat werkt veel beter dan een kalender.” 

Roels: “We werken ook met inschrijvingen. Zo hebben we op voorhand zicht op wie er wel of niet aanwezig zal zijn op onze activiteit en kunnen we drank en eten op maat voorzien. En omdat mensen zich moeten inschrijven, is de kans ook groter dat ze effectief komen.” 

Wat staat er nog op de planning? 

Veys: “Om het Zorgzame Buurtenproject te verduurzamen, wordt er een lokaal dienstencentrum opgezet. Dat LDC kan onze lopende projecten dan verderzetten. Het gebouw staat er al, het komende jaar willen we nadenken over de invulling ervan.” 

"De buren hebben geen nood aan grootse activiteiten. Ze willen gewoon met elkaar in contact komen."

Barbara Roels, De Zorgmantel

Roels: “En we willen blijven inzetten op ontmoetingsmogelijkheden. Zowel de bewoners van het WZC als de buren hebben geen nood aan grootse activiteiten. Ze willen gewoon met elkaar in contact komen. Babbelen terwijl ze genieten van een koffie of thee. Of samen een soepje drinken op de stoep. Die nood hebben we het afgelopen jaar erg hard gevoeld, en daar gaan we dus ook de komende maanden op blijven inzetten.” 

Benieuwd naar meer Zorgzame Buurtenprojecten? Neem hier een kijkje.