Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid staat voor een nieuwe visie op mobiliteit. Die nieuwe visie zal praktische gevolgen met zich mee brengen, ook voor jou! Hoog tijd dus om te ontdekken wat basisbereikbaarheid precies betekent.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het sleutelwoord in het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid is combineren. Om vlot op je bestemming te raken zal gebruik moeten maken van verschillende vervoersmiddelen uit verschillende vervoerslagen.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid schudt het Vlaams mobiliteitslandschap grondig door elkaar. Niet in het minst door Vlaanderen in te delen in 15 vervoerregio's die elk aangestuurd worden door een vervoerregioraad. Hoe zit deze nieuwe indeling precies in elkaar en welke verantwoordelijkheden hebben de vervoerregioraden?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid verandert er ook heel wat voor personen die minder mobiel zijn. Zij zullen gebruik kunnen maken van het vervoer op maat, de vervoerslaag die inspeelt op de specifieke individuele mobiliteitsvragen. Hoe zal dit vervoer op maat in de praktijk georganiseerd worden en wie draagt welke verantwoordelijkheid?
lees meer
Werking ouderenraden
Wist je dat de lokale besturen momenteel volop werk maken van een lokaal participatiereglement? In dit reglement worden de verschillende kanalen beschreven waarlangs je als burger kan participeren in de gemeente. Als lokale ouderenraad volg je de totstandkoming van dit document best nauw op, aangezien het ook implicaties kan hebben voor de werking van de adviesraden in de gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Kan technologische vernieuwing een oplossing bieden voor eenzaamheid bij ouderen? In Gent zochten ze het uit!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Een kant- en klare oplossing voor dit probleem bestaat jammer genoeg niet, maar lokaal schieten er wel heel wat initiatieven uit de grond.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het peter- en meterproject in Lommel zet in op het creëren van warme sociale netwerken. Geen eenvoudige opdracht, maar het succesvolle initiatief bewijst dat het kan!
lees meer
Verkiezingen
Met het verschijnen van de eerste affiches in het straatbeeld, worden we er aan herinnerd dat de verkiezingsstrijd op het punt staat om weer los te barsten. Dat betekent dat we met z’n allen opnieuw bolletjes zullen mogen inkleuren (nog met een echt potlood of virtueel) in het stemhokje. Via deze eenvoudige actie zou elke burger zijn stempel moeten kunnen drukken op het toekomstige beleid, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
lees meer
Werking ouderenraden
Op 1 april lanceerde Vlaamse Ouderenraad Lokaal het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het Beleid’. De vorming wil nieuwe leden van ouderenraden inzicht bieden in de beleidsbeïnvloedende en adviesverlenende taak van de lokale ouderenraad. Hoewel het aanbod nog maar net gelanceerd werd, vond de vorming al drie keer plaats. We delen meer informatie en de eerste reacties.
lees meer