Verkiezingen
In oktober 2024 vinden de Belgische lokale verkiezingen plaats. Dat lijkt misschien nog veraf, maar lokale ouderenraden zijn al allerlei initiatieven op poten aan het zetten. Op zoek naar inspiratie?
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Krantenartikels, radio-interviews, filmpjes, sociale media, … Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad met succes de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. Met die campagne trapt de Vlaamse Ouderenraad het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Met een megafoon voor ouderen zelf. Want voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien, en tegelijk voelen zij zich daarover niet gehoord. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de groep waar het om gaat. Maak kennis met ‘Bepaal je eigen verhaal’!
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Om gemeentes te ondersteunen bij het inzetten op toegankelijkheid, riep Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ in het leven. Want iedereen, ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking, moet in elke gemeente toegang hebben tot gebouwen, publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Maar wat houdt dat charter precies in? Wij legden ons oor te luisteren bij het expertisecentrum.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.In dit artikel bespreken we de tevredenheid van de ouderenraden over de aangeboden ondersteuning, zowel op lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.
lees meer
Inkomen & Armoede
De Vlaamse Ouderenraad publiceerde in december een advies over energiearmoede. Een thema dat in de kleren kruipt, want door de energiecrisis vermeerdert het aantal mensen dat energiezorgen heeft dagelijks. Steden en gemeenten krijgen enorm veel hulpvragen. Zo ook de Energiecel van het OCMW Gent. “Bij veel mensen zijn hun uitgaven niet in balans met hun inkomsten”, klinkt het. “Dat zorgt voor schrijnende situaties.”
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. In welke mate konden zij de stem van ouderen in hun gemeente nog laten weerklinken? Werden ze sterker of net minder betrokken door hun lokaal bestuur? En welke initiatieven namen ze zelf? Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel. In dit artikel duiken we in de resultaten rond beleidsbeïnvloeding.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds enkele jaren heeft de ouderenraad van Bilzen een vernieuwende structuur die een positieve impact lijkt te hebben op de interactie tussen oudere inwoners, de ouderenraad, het lokaal bestuur en de schepen. Benieuwd? Wij vuurden vier vragen af op de betrokkenen.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2019 bestaat de ouderenraad van de gemeente Arendonk uit drie groepen: de IN-groep schrijft adviezen, de groep vrijetijd zorgt voor activiteiten en de kerngroep behoudt het overzicht. “Een structuur die op dit moment perfect werkt voor ons”, klinkt het.
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijzen verschillende lokale ouderenadviesraden ons.
lees meer