Werking ouderenraden
In verschillende lokale ouderenraden borrelen momenteel gevoelens van ongerustheid, onzekerheid en soms zelfs verslagenheid. Wat is er aan de hand? Met de start van de nieuwe legislatuur lijkt de rol van de ouderenraad als partner van het lokaal bestuur in sommige gemeenten op de helling te staan. Her en der wordt de functie en het doel van de adviesraden immers herbekeken en wordt luidop de vraag gesteld of de niet-verplichte adviesraden niet beter afgeschaft zouden worden. Als Vlaamse Ouderenraad willen we graag een lans breken voor het voortbestaan van de lokale ouderenraden en hun meerwaarde in de verf zetten.
lees meer
Werking ouderenraden
Verschillende ouderenraden kwamen reeds aankloppen bij de Vlaamse Ouderenraad met vragen omtrent hoe de samenwerking met de gemeente gevat kan worden in statuten en afsprakennota’s. Om tegemoet te komen aan deze vragen stelt de Vlaamse Ouderenraad sjablonen van deze documenten ter beschikking die vrij gedownload kunnen worden. Het gaat om een opgefriste versie van de sjablonen die de provincie Vlaams-Brabant ooit opstelde ter ondersteuning van de lokale ouderenraden in de provincie.
lees meer
Cultuurparticipatie
Cultuurmobiel brengt, zoals de naam het doet vermoeden, cultuurbeleving dichter bij mensen die minder mobiel zijn. Het is gebaseerd op het systeem van de ‘Minder Mobielen Centrale’ (MMC), waar vrijwilligers instaan voor het vervoer van mensen met een lage mobiliteit en een beperkt inkomen. Dat kan voor een bezoek aan familie of kapper, een visite bij de dokter of boodschappen. Met de Cultuurmobiel moet het bijwonen van sociaal-culturele activiteiten ook weer mogelijk worden. Leden van Cultuurmobiel worden door vrijwilligers thuis opgehaald, waarna ze samen naar een voorstelling in het Cultuurcentrum gaan om na afloop veilig terug thuis gebracht te worden.
lees meer
Sport & bewegen
Te lang aan een stuk zitten is niet goed voor de gezondheid. Om dat sedentaire gedrag te doorbreken, ontwierpen Miel Vanhaverbeke en Maarten Thysen de IPitup-beweegbank. Aan deze bank hangen instructies voor lichaamsoefeningen die je ter plekke kan uitvoeren. Even zitten en even bewegen, de bank zorgt voor het optimale evenwicht. Het succes van de IPitup-beweegbank groeit snel. Ook de ouderenraad van Hoeilaart was enthousiast over de mogelijkheden die deze unieke bank biedt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het Mobiel Dienstencentrum in Deerlijk bezoekt verschillende keren per maand 5 verschillende wijken. Wanneer het Mobiel Dienstencentrum in een wijk landt, worden de bewoners getrakteerd op een dag gevuld met workshops, voordrachten en beweging. Er worden ook warme maaltijden voorzien. Dit alles gebeurt onder regie van de sociale dienst van het OCMW, in hechte samenwerking met cultuur-, jeugd- en sportdiensten. Ook de plaatselijke verenigingen werken graag mee.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Wat mobiliteit betreft beweegt er heel veel in Vlaanderen. Momenteel worden immers de voorbereidingen getroffen voor de uitrol van basisbereikbaarheid en de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan. Wat betekent basisbereikbaarheid en wat kan de invloed van de ouderenraad zijn?
lees meer
Werking ouderenraden
Hoe kunnen ouderenraden omgaan met een aantal recente beleidskeuzes die impact hebben op het lokaal ouderenbeleid? Deze vraag stond centraal op de studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld. Ouderenraden in stroomversnelling’. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om zich te informeren. De lezingen, workshops en voorbeelden vanuit andere lokale ouderenraden werkten enorm inspirerend.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
lees meer
Werking ouderenraden
Begin 2019 worden heel wat lokale ouderenraden opnieuw samengesteld en krijgen ze nieuwe wind in de zeilen. Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Deze brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg.
lees meer