Vrijwilligerswerk
Videobellen met je (klein)kinderen. Whatsapp-berichten sturen naar vrienden. Je bankzaken digitaal regelen. Digitale toepassingen bieden heel wat mogelijkheden en kunnen ieders levenskwaliteit verbeteren. Maar wie digitaal actief is, kan ook op heel wat problemen botsen. Gelukkig zijn er steeds meer digihelpers bij wie je met die problemen terechtkan. De Vlaamse Ouderenraad ging in gesprek met Mediawijs over het doel van de digihelpers, en met Alfonso (70), een digitale vrijwilliger.  
lees meer
Vrijwilligerswerk
In Lier slaan de jeugdraad en de seniorenadviesraad de handen in elkaar voor het project R-app geïnstalleerd. Een initiatief waarbij jongeren ouderen meer leren over QR-codes. Erg handig, want tegenwoordig zijn QR-codes overal te vinden. In een horecazaak wanneer je de menukaart wilt raadplegen, in de supermarkt wanneer je wilt betalen en zelfs op brochures en in magazines wanneer je meer informatie wilt over een artikel. Tijdens de Lierse seniorenweek volgde de Vlaamse Ouderenraad de eerste les R-app geïnstalleerd mee.
lees meer
Vrijwilligerswerk
“Een mooie oude dag. We stellen het ons voor in alle rust en in de bekende omgeving van onze eigen woning. Maar dat gaat vaak niet zomaar”, zo start de ouderenweekbrochure van de Mechelse Ouderenraad. De stad vindt het belangrijk om ouderen te informeren en te sensibiliseren. En dat doen ze samen met de stedelijke seniorenraad. Tijdens de Ouderenweek van 2022 zetten ze in op het thema ‘ouder worden op een veilige en zelfstandige manier’.
lees meer
Vrijwilligerswerk
“Veel woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, dienstencentra en ouderenraden zijn goed op weg om aandacht te schenken aan diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het begin is er”, zeggen de RainbowAmbassadors. Dat is een vereniging die LGBTQI+ ouderen wil vertegenwoordigen in alle sectoren waar ouderen centraal staan. Want de groep is naar schatting met 300.000. “We willen dat kleine vlammetje zien groeien.” Daarom lanceren ze bij de start van deze Ouderenweek een manifest met vijf strijdpunten. Dat doen ze tijdens een persmoment in café Den Draak, een gekend LGBTQI+ café in Antwerpen.
lees meer
Vrijwilligerswerk
Tijdens de Ouderenweek zet de Vlaamse Ouderenraad traditioneel enkele straffe initiatieven in de kijker. Ook in 2022 stond onze radar de ganse week aan. Elke gemeente en stad legt duidelijk z'n eigenheid in de activiteiten en initiatieven die genomen worden. Dat maakt het boeiend. We gingen langs bij drie initiatieven die inspiratie kunnen bieden.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor de derde keer op rij komen er in Gent een twintigtal leden van ouderenraden, schepenen en ambtenaren samen. Allemaal zijn ze gemotiveerd om bij te leren over eenzaamheidsgevoelens bij ouderen. Ze zijn dan ook benieuwd welke tips de Vlaamse Ouderenraad, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) voor hen in petto hebben.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Omdat tijdens georganiseerde activiteiten vaak dezelfde ouderen deelnemen en weinig tot geen nieuwe ouderen bereikt worden, besliste de gemeente om meer outreachend te werken. Daarvoor doet de beleidsmedewerker Ouderenwelzijn samen met de medewerkers van de thuisdiensten een beroep op ouderenverenigingen en vrijwilligers. Samen gaan ze tijdens de ouderenweek van deur tot deur bij de oudere inwoners, mét een koffietas vol lekkernijen als attentie.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Sinds maart zijn er 133 projecten aan de slag gegaan in Vlaanderen en Brussel, om van hun buurt een zorgzame buurt te maken. Thuis in de wijk, het Zorgzame Buurtenproject in Lier, is er daar eentje van. “Eén van de doelen van ons project? Mensen uit hun isolement halen”, klinkt het bij Els Verheyen, seniorenconsulent.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Bergom, een deelgemeente van Herselt, loopt er momenteel een Zorgzame Buurtenproject dat eenzaamheid in de buurt wil aanpakken. Want de inwoners hebben weinig contact met hun buren en kunnen zich moeilijk verplaatsen naar andere deelgemeentes. Daardoor nemen ze niet vaak deel aan activiteiten en worstelen er veel inwoners met eenzaamheidsgevoelens. Dat wil Yentl Heylen, buurtregisseur Zorgzaam Bergom, met het project Zorgzaam Bergom veranderen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Eenzaamheidsgevoelens. Een begrip dat moeilijk te definiëren valt. Sommige mensen voelen zich eenzaam wanneer ze een gemis ervaren aan sociale relaties. Anderen ervaren een gemis aan een emotionele band met anderen. Nog anderen hebben minder sociale contacten dan dat ze wensen. Eenzaamheid is altijd een persoonlijk gevoel of een persoonlijke ervaring.
lees meer