"Het hebben van stemrecht is waardevol"

Verkiezingen
Driehoek Mol

De gemeente Mol onderneemt steevast acties in aanloop naar de verkiezingen. En ook dit jaar gaat de seniorenraad, samen met de seniorenconsulent en de bevoegde schepen, initiatieven opzetten. “Het is de rol van de seniorenraad om de ouderen in de gemeente te overtuigen dat stemrecht écht van belang is.”

De voorzitter van de seniorenraad, de seniorenconsulent en de schepen van Mol leggen ons in drie video’s uit hoe zij zich voorbereiden op de lokale verkiezingen van 2024.

Wegwerken van drempels

Om zoveel mogelijk Molse senioren te laten stemmen, werkt de gemeente drempels weg. Bijvoorbeeld door vervoer van en naar stembureaus te regelen, door inwoners te ondersteunen bij het digitaal stemmen en door mensen op voorhand te laten kennismaken met stemcomputers.

Seniorenraad weet wat er speelt

De seniorenraad van Mol bestaat uit thematische werkgroepen, en elke inwoner kan deel uitmaken van een werkgroep. Dat laagdrempelig en open systeem zorgt ervoor dat de wensen van de Molse inwoners gewaarborgd kunnen worden.

Eerste stap? Behoefteonderzoek

De gemeente is momenteel bezig met een behoefteonderzoek. Op basis daarvan zal het memorandum geschreven worden. Uit dat behoefteonderzoek zal blijken wat er leeft bij de inwoners. Het memorandum wordt nadien aan politieke partijen bezorgd én er volgt ook een politiek debat.

Meer weten over de Molse seniorenraad? Surf dan naar de website van de gemeente.

Benieuwd naar hoe andere lokale ouderenraden memorandatrajecten en de aanloop naar de verkiezingen aanpakken? Hier vind je meer artikels.