Werking ouderenraden
Geef je graag vorming? Heb je een hart voor participatie en inspraak van ouderen? Dan is Vlaamse Ouderenraad · Lokaal op zoek naar jou!
lees meer
Werking ouderenraden
Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het gemeentebestuur, de lokale ouderenraad en de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van hun gemeente graag uit op ‘Oes Plekke’. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige plek.
lees meer
Sport & bewegen
Zo lang mogelijk gezond thuis blijven wonen. Het is de droom van heel wat ouderen. Dat bleek uit een co-creatief traject dat het Vlaams Instituut Gezond Leven aflegde samen met ouderen en het werkveld. Samen gingen ze op zoek naar uitdagingen en oplossingen om die droom waar te maken en bedachten 'De Kwispelstappers'.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Beveren aan de IJzer is een typisch klein Westhoekdorp met 750 inwoners. Net zoals in veel van die dorpjes, verdwenen de zelfstandige winkeliers er een na een. Ze konden niet op tegen de grote winkelketens die zich in de rand van de centrumsteden vestigden. Welzijnsgerichte en openbare dienstverlening werd gecentraliseerd en het openbaar vervoer is er beperkt. Er was nood aan een dorpspunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Bij wie ouder en hulpbehoevender wordt, loert het sociaal isolement al vlug om de hoek. Een sterk buurtnetwerk kan er dan voor zorgen dat mensen betrokken blijven bij initiatieven in hun dorp of stad. In Peulis nemen de ouderen zelf het voortouw.
lees meer
Wonen
Ouderen of personen met een beperking in de gemeente Mol die woningaanpassingen nodig hebben, kunnen voor advies terecht in de Woonwinkel+. Deskundige vrijwilligers maken hen wegwijs in de wirwar van regels, premies en diensten waarmee ze te maken krijgen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een pijnlijk gebeuren in Brugge: het overlijden van 4 inwoners tijdens de zomervakantie waarvan men het overlijden pas na geruime tijd ontdekte, beroerde niet enkel het beleid maar ook inwoners, diensten en vele verenigingen in Brugge. Het was duidelijk dat heel wat mensen ontsnappen aan de aandacht van de initiatieven om vereenzaming tegen te gaan. Brugge maakt daarom werk van een anti-eenzaamheidsplan.
lees meer
Cultuurparticipatie
Tussen 20 en 26 november 2017 vierden we de Ouderenweek. Onze vliegende reporter doorkruiste de verschillende provincies, en wat bleek? Er is heel wat verbinding te vinden! Een kinderopvang, een lokale ouderenraad, een klas voor anderstalige nieuwkomers, een cultuurbeleidscoördinator, een opvanginitiatief voor vluchtelingen, een dienstencentrum, een lagere school, … Allemaal droegen ze hun steentje bij.
lees meer