Sport & bewegen
IPitup vzw is een start-up die ondertussen vier jaar bestaat. Met behulp van de beweegbank wil de vzw iedereen laten bewegen. Ook al is dat een uitdaging. “Want een niet-beweger in beweging krijgen, is het aller moeilijkste dat er is”, vertelt activator Jan Cornelissen.
lees meer
Sport & bewegen
Het lokaal bestuur van Westerlo, een gemeente in de provincie Antwerpen, besloot tijdens de coronapandemie om de gemeente om te vormen in een loop- en wandelgemeente. In het kader van dat project, kocht de sportdienst van de gemeente in mei twee IPitup-banken aan. Lieve De Ceulaer, vrijwilligerscoördinator in het Lokaal dienstencentrum TerHarte, en Katleen Claes, medewerker sportdienst, vertellen ons meer over de beweegbanken.
lees meer
Verkiezingen
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
lees meer
Werking ouderenraden
In heel Vlaanderen zijn er 23 regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) . Vier keer per jaar brengen ze de ouderenraden uit hun regio samen om informatie en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren of vormingen te organiseren aan te bieden in nauwe samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad. Deze regionale platformen worden per provincie overkoepeld in vijf interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) om de werking van de regionale platformen te ondersteunen. Maar wat doen zo'n RPO en ISO nu eigenlijk? En bij wie kan je terecht? We leggen het helder uit.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
lees meer
Cultuurparticipatie
Dankzij de leesgroepen van het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, kunnen mensen in kleine groep genieten van poëzie en andere vormen van literatuur. De leesgroepen verbinden mensen met elkaar die moeilijker toegang hebben tot literatuur. Denk aan gevangenen en mensen in armoede, maar ook mensen met psychische problemen en mensen met dementie. Dirk Terryn, een van de oprichters van het Lezerscollectief, vertelt ons waarom literaire teksten zo belangrijk kunnen zijn voor hen.
lees meer
Vrijwilligerswerk
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt en promoot het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Vrijwilligerswerk kreeg de laatste twee jaar erg veel media-aandacht door de inzet van vrijwilligers in vaccinatiecentra en zorgorganisaties tijdens de coronapandemie. Maar in welke mate heeft de pandemie het vrijwilligerswerk echt beïnvloed? Wij vroegen het aan Eva Hambach, directeur van het Steunpunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Merk je dat er een oudere in je omgeving in een noodsituatie leeft? Dan kan je dat in Oostende melden bij het Meldpunt Senioren in Nood. In 2021 kreeg de dienst 232 meldingen binnen. Die meldingen gingen over ouderenmis(be)handeling, maar eveneens over onveiligheid, eenzaamheid en isolement. Of over alarmerende medische situaties, vermoedens van persoonlijke verwaarlozing en verwaarlozing van de woning. Het Meldpunt is er voor alle Oostendse 65-plussers.
lees meer
Wonen
Gemeentes verbinden. Dat is het hoofddoel van IGEMO. En dat komt het woon- en energiebeleid van 12 gemeentes in het Mechelse arrondissement ten goede: via campagnes, adviesverlening en het opzetten van woonloketten maken ze mee het verschil. Ter voorbereiding van een aankomend advies over energiearmoede bij ouderen, gingen we luisteren bij Leen Seynaeve, Directeur Diensten bij IGEMO. Want welke positieve effecten heeft die ondersteuning op het energiebeleid van de lokale besturen?
lees meer
Leren & digitale inclusie
Om de digitale kloof te dichten, worden er al jaren projecten op poten gezet. Maar een intergenerationeel initiatief? Dat ontbrak nog in Alken. Inwoner van Alken, Pol Schats, diende daarom een aanvraag in bij de gemeente om een project te ontwikkelen waarbij kinderen uit de basisschool ouderen wegwijs maken met de smartphone en tablet. En ouderen leren de kinderen ondertussen hoe ze laagdrempelig moeten communiceren. “Want iets uitleggen aan iemand die twee generaties ouder is dan jou, is niet evident”, klinkt het.
lees meer