“Het memorandum is geen project van de Schotense seniorenadviesraad. Het is een project van àlle Schotense ouderen”

Verkiezingen
Schoten memorandum

Foto: open brainstorm

De seniorenadviesraad van Schoten schreef in het verleden al enkele keren een lokaal memorandum uit. Al bestond het memorandum meestal uit een A4-blaadje, met daarop enkele beperkte aandachtspunten. Dit jaar besloot de seniorenadviesraad van Schoten om het over een andere boeg te gooien: de raad dacht een uitgebreid memorandumtraject uit, en wil met het memorandum de verkiezingen van 2024 echt mee vorm geven.

Waarom besloten jullie om het memorandumtraject dit jaar groots aan te pakken?

François, coördinator werkgroep Communicatie: “Bij de vorige verkiezingen bestond ons memorandum slechts uit 1 A4-pagina. En wat merkten we? Niets van wat ons memorandum aankaartte, werd opgenomen in het verkiezingsprogramma van de politieke partijen. Ons A4-tje maakte duidelijk weinig indruk op beleidsmakers. Bovendien denken we er al enkele jaren over na om de seniorenadviesraad meer aan beleidsbeïnvloeding te laten doen. We willen én inzetten op het organiseren van activiteiten, én inzetten op het geven van advies aan het lokaal bestuur. Dit memorandumtraject was de perfecte kans om de input van de raad mee op de politieke agenda te krijgen.”

Hoe hebben jullie input verzameld voor jullie memorandum?

Guy, coördinator wekgroep Gezondheid: “Het memorandum is geen project van de Schotense seniorenadviesraad. Het is een project van àlle Schotense ouderen. We wilden dan ook de mening van alle oudere inwoners verzamelen. En dat hebben we gedaan via een open brainstorm. Iedereen die zijn mening wilde geven over het wonen, leven en de zorg in de gemeente, was welkom op dat brainstormmoment. Of de brainstorm een geslaagd moment was? Jazeker. De zaal zat bomvol. Dat bewijst dat inspraak wel degelijk een wens is van de oudere inwoners.”

Het memorandum is geen project van de Schotense seniorenadviesraad. Het is een project van àlle Schotense ouderen.

Guy, coördinator wekgroep Gezondheid

Laura Kerkhofs, seniorenconsulente Schoten: “Tijdens de open brainstorm hebben we ons met de aanwezigen opgesplitst in acht werkgroepen. Elke groep dacht na over een specifiek thema. Was de groep klaar met nadenken over dat ene thema? Dan schoven de groepsleden door naar een ander thema. In elke groep zat er een begeleider die een verslag maakte van alles dat in de werkgroep aan bod kwam.”

Mia, ondervoorzitster seniorenadviesraad: “De open brainstorm leverde belangrijk input op voor het memorandum. Uit de brainstorm bleek bijvoorbeeld dat mobiliteit een thema is dat leeft in de gemeente. Veel oudere inwoners zijn niet meer zo mobiel, zij rekenen op het openbaar vervoer om ergens te geraken. En de busverbinding tussen de gemeente en het dichtstbijzijnde ziekenhuis blijkt niet goed. En de financiële instellingen in de gemeente verdwijnen, terwijl er veel ouderen niet digitaal kunnen bankieren.”

Maria, voorzitster seniorenadviesraad: “Ook de communicatie van de gemeente gebeurt vaak digitaal, terwijl er veel senioren digitaal niet mee zijn. De brainstorm heeft duidelijk gemaakt dat er zowel digitaal als per post gecommuniceerd moet worden naar de inwoners, zodat niemand wordt uitgesloten.”

Hoe is die input meegenomen in het memorandum zelf?

Laura: “De begeleiders van de werkgroepen koppelden de informatie uit de werkgroep terug naar het bestuur van de seniorenadviesraad. Samen hebben we de input gebundeld en beslist welke zaken een plaatsje moesten krijgen in het memorandum. Nadien heb ik alles uitgeschreven. Ik baseerde mij daarbij op de acht speerpunten van de Vlaamse Ouderenraad en op informatie van de Wakkere Burger.”

Hoe hebben jullie over jullie memorandum gecommuniceerd naar inwoners en beleidsmakers?

François: “Toen ons memorandum klaar was, hebben we het via een open presentatie voorgesteld aan de Schotense inwoners. Iedereen was welkom. Niet alleen inwoners, maar ook hulpinstanties en andere organisaties. Uiteraard nodigden we ook de politieke partijen uit.”

 

Toen ons memorandum klaar was, hebben we het via een open presentatie voorgesteld aan de Schotense inwoners en politieke partijen.

François, coördinator werkgroep Communicatie

Guy: “De partijen hebben we allemaal persoonlijk aangeschreven. En uiteindelijk zijn er van elke partij meerdere beleidsmakers komen opdagen. Verschillende beleidsmakers hebben ons zelfs al van feedback voorzien.”

Mia: “Wie niet op ons presentatiemoment aanwezig kon zijn, maar wel benieuwd is naar het memorandum, kan gratis een exemplaar ophalen in het dienstencentrum.”

Zijn jullie tevreden met het eindresultaat?

Guy: “Onze open brainstorm is goed verlopen. Dat daar zoveel inwoners op aanwezig waren om hun zegje te doen, dat hadden we nooit durven dromen. Bovendien hebben alle politieke partijen onze presentatie bijgewoond. We kregen zelfs al feedback! We kunnen dus zeker al spreken over een succesverhaal.”

Laura: “Maar ons traject is nog niet afgesloten. We houden de partijen zeker nog in het oog, want het is de bedoeling dat ze punten uit ons memorandum ook effectief gaan opnemen in hun verkiezingsprogramma en meerjarenplan.”

We houden de partijen nog in het oog. Het is de bedoeling dat ze punten uit ons memorandum opnemen in hun verkiezingsprogramma en meerjarenplan.

Laura Kerkhofs, seniorenconsulente Schoten

François: “We hebben aan de partijen gevraagd om ons een exemplaar te bezorgen van hun verkiezingsprogramma, wanneer dat af is. Dan zien we direct wat ze wel en niet hebben overgenomen van ons memorandum. Dat politieke partijen met ons memorandum aan de slag gaan, is natuurlijk ons hoofddoel. Maar we kregen ook al positieve reacties van andere ouderenraden. Ze zijn benieuwd naar hoe ons memorandumtraject verlopen is, en zouden er graag een voorbeeld aan nemen. Ook dat maakt ons zo fier als een gieter.”

Benieuwd hoe andere ouderenraden aan de slag gaan met het thema verkiezingen? In dit dossier vind je meer inspirerende praktijken.