Welzijn & Sociaal contact
Elk jaar biedt Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een vorming aan aan vrijwilligers in lokale ouderenraden. Het doel? Hen laten kennismaken met actuele thema’s of tendensen én hen tips en methodieken geven opdat ze actief met het thema aan de slag kunnen gaan.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Op 10 mei 2022 kwamen verschillende spelers van het lokaal ouderenbeleid samen in het Monasterium in Gent. De reden? Ze namen deel aan ons tweede Labo Ouderenbeleid, dat in het teken stond van participatie en co-creatie.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel. Hoe hebben zij de pandemie beleefd? Welke acties ondernamen ze? En hoe kijken ze daar op terug? Dat ontdek je in deze resultaten.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Antwerpen bestaat er al tientallen jaren een PSC Open Huis. Een vzw waar mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten. De vzw merkte op dat een groot aantal van haar bezoekers met eenzaamheid geconfronteerd werd, en besloot daarom om het thema te onderzoeken. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot een heus dossier over het thema eenzaamheid, waarmee de vzw lokale besturen en organisaties wil tonen hoe ze het thema kunnen aanpakken. Bart Van Eeckhoven, projectmedewerker PSC-Open huis vzw, vertelt er ons meer over.
lees meer
Leren & digitale inclusie
Tegenwoordig moet alles digitaal. Van bankieren tot het aankopen van je treinticket of het betalen van je parking. Alles gebeurt met je smartphone, laptop of tablet. Maar bezit iedereen wel de nodige kennis om online aan de slag te gaan? In dit dossier geven we je inzicht in de resultaten van de digimeter - een instrument dat trends rond bezit en gebruik van media en technologie in kaart brengt, en we schuiven drie goede praktijken naar voren.
lees meer
Leren & digitale inclusie
Stad Mechelen startte recent een Digibank op. Want “digitaal is het nieuwe normaal, maar dat kan enkel als iedereen mee is en mee kan”, vindt schepen van senioren, participatie en toegankelijkheid Rina Rabau Nkandu. De Digibank moet ervoor zorgen dat iedereen vlotte toegang heeft tot internet, toestellen ter beschikking heeft en kennis bezit om ermee aan de slag te gaan.
lees meer
Leren & digitale inclusie
Seniornet Vlaanderen is een onafhankelijke vzw die samen met gepensioneerde vrijwilligers lessen geeft aan ouderen over de computer, tablet en smartphone. “Want de digitale sneltrein kan ons leven verrijken, alleen weten veel ouderen niet hoe”, klinkt het bij de voorzitter van Seniornet Vlaanderen Willy Wellens.
lees meer
Leren & digitale inclusie
De werkgroep seniorenraad Lovendegem, onderdeel van de Ouderenadviesraad Lievegem, wil alle ouderen uit de gemeente meekrijgen op de digitale trein. Daarom heeft de werkgroep al drie initiatieven op poten gezet. Een digitaal praatcafé, waar ouderen kunnen babbelen over het internet en alles wat daarbij komt kijken. Een helpdesk computerhulp, waar ouderen vragen kunnen stellen over hun computer of laptop. En een laagdrempelige helpdesk in de bibliotheek, waar ze terechtkunnen met allerlei vragen over digitale toepassingen, rekeningen en hun toestellen zelf. De drie projecten worden gesteund door de fusiegemeente Lievegem.
lees meer
Leren & digitale inclusie
Elk jaar brengt onderzoeksbureau imec Vlaanderen de Digimeter uit. Die Digimeter toont de trends rond bezit en gebruik van media en technologie. Kijken we nog regelmatig televisie, doen we onze boodschappen al grotendeels online en met welke betaalmiddelen kunnen we goed overweg? De resultaten van de laatste Digimeter bevestigen dat heel wat ouderen met digitale moeilijkheden kampen en dat voor 1 op 3 Vlamingen het omgaan met digitale technologieën nog steeds niet gemakkelijk is. De Vlaamse Ouderenraad duikt in de voornaamste bevindingen uit het onderzoek.
lees meer
Werking ouderenraden
In maart 2022 startte Sacha als eerste regiomedewerker bij de Vlaamse Ouderenraad. En nu, enkele maanden later, mogen we ook Karien en Mitta tot onze poule van regiomedewerkers rekenen. De dames helpen de ISO’s en RPO’s in het versterken van inspraak van ouderen in het lokale beleid. Maar wat doen die twee platformen eigenlijk? En wat houdt de ondersteuning exact in? Onze drie regiomedewerkers leggen het je graag uit.
lees meer