Welzijn & Sociaal contact
Eenzaamheidsgevoelens. Een begrip dat moeilijk te definiëren valt. Sommige mensen voelen zich eenzaam wanneer ze een gemis ervaren aan sociale relaties. Anderen ervaren een gemis aan een emotionele band met anderen. Nog anderen hebben minder sociale contacten dan dat ze wensen. Eenzaamheid is altijd een persoonlijk gevoel of een persoonlijke ervaring.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In de zomer van 2017 werd de stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame overlijdens in een korte periode. De overledenen hadden niks met elkaar gemeen, behalve de eenzaamheid waarin ze hun laatste momenten hadden doorgebracht en het beschamende feit dat hun dood pas zeer laat werd opgemerkt. Voor het Brugse stadsbestuur was dat de aanleiding om het stadsactieplan 'Vierkant tegen Eenzaamheid' in het leven te roepen. Vijf jaar later deelt projectbegeleider Joachim Cherlet de voornaamste resultaten van het actieplan met ons.
lees meer
Sport & bewegen
IPitup vzw is een start-up die ondertussen vier jaar bestaat. Met behulp van de beweegbank wil de vzw iedereen laten bewegen. Ook al is dat een uitdaging. “Want een niet-beweger in beweging krijgen, is het aller moeilijkste dat er is”, vertelt activator Jan Cornelissen.
lees meer
Sport & bewegen
Het lokaal bestuur van Westerlo, een gemeente in de provincie Antwerpen, besloot tijdens de coronapandemie om de gemeente om te vormen in een loop- en wandelgemeente. In het kader van dat project, kocht de sportdienst van de gemeente in mei twee IPitup-banken aan. Lieve De Ceulaer, vrijwilligerscoördinator in het Lokaal dienstencentrum TerHarte, en Katleen Claes, medewerker sportdienst, vertellen ons meer over de beweegbanken.
lees meer
Verkiezingen
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
lees meer
Werking ouderenraden
In heel Vlaanderen zijn er 23 regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) . Vier keer per jaar brengen ze de ouderenraden uit hun regio samen om informatie en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren of vormingen te organiseren aan te bieden in nauwe samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad. Deze regionale platformen worden per provincie overkoepeld in vijf interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) om de werking van de regionale platformen te ondersteunen. Maar wat doen zo'n RPO en ISO nu eigenlijk? En bij wie kan je terecht? We leggen het helder uit.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
lees meer
Cultuurparticipatie
Dankzij de leesgroepen van het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, kunnen mensen in kleine groep genieten van poëzie en andere vormen van literatuur. De leesgroepen verbinden mensen met elkaar die moeilijker toegang hebben tot literatuur. Denk aan gevangenen en mensen in armoede, maar ook mensen met psychische problemen en mensen met dementie. Dirk Terryn, een van de oprichters van het Lezerscollectief, vertelt ons waarom literaire teksten zo belangrijk kunnen zijn voor hen.
lees meer
Vrijwilligerswerk
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt en promoot het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Vrijwilligerswerk kreeg de laatste twee jaar erg veel media-aandacht door de inzet van vrijwilligers in vaccinatiecentra en zorgorganisaties tijdens de coronapandemie. Maar in welke mate heeft de pandemie het vrijwilligerswerk echt beïnvloed? Wij vroegen het aan Eva Hambach, directeur van het Steunpunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Merk je dat er een oudere in je omgeving in een noodsituatie leeft? Dan kan je dat in Oostende melden bij het Meldpunt Senioren in Nood. In 2021 kreeg de dienst 232 meldingen binnen. Die meldingen gingen over ouderenmis(be)handeling, maar eveneens over onveiligheid, eenzaamheid en isolement. Of over alarmerende medische situaties, vermoedens van persoonlijke verwaarlozing en verwaarlozing van de woning. Het Meldpunt is er voor alle Oostendse 65-plussers.
lees meer