Werking ouderenraden
Een tijd geleden besliste de Antwerpse gemeente Sint-Katelijne-Waver om adviesraden af te schaffen. Enkel de decretaal verplichte raden, de jeugdraad en de Gecoro, bleven bestaan. Maar de ouderenadviesraad bleef niet bij de pakken zitten en hervormde tot een klankbordgroep. De raad gaat nu door het leven als het seniorencomité. Wij legden ons oor te luisteren bij Marlies Verbruggen, samenlevingsconsulent en Ward Liekens, voorzitter seniorencomité. 
lees meer
Werking ouderenraden
Om de draagkracht van de Oostendse seniorenadviesraad (SARO) te versterken, werkt de SARO sinds kort samen met de jeugdraad. Zowel de leden van de jeugdraad, als de leden van de SARO vertellen ons waarom die samenwerking zo’n meerwaarde is.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenadviesraad van Lokeren zet sterk in op het geven van advies aan het lokaal bestuur. En de laatste jaren wordt de raad steeds vaker zelf om advies gevraagd. Een evolutie waar de raad tevreden mee is, vertelt Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenadviesraad. 
lees meer
Werking ouderenraden
De adviesraad 55+ in Genk wil zowel jongere als oudere senioren bereiken. Daarom heeft de raad een werkgroep medioren in het leven geroepen. In die werkgroep zijn 55- tot 67-jarigen welkom. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat? Dat vertellen diensthoofd Sociaal Welzijn en secretaris van de adviesraad 55+ Liliane Tielens, voorzitter van de adviesraad Jo Scheepers, en schepen van Senioren Sara Roncada.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Eeklo heeft een sterke samenwerking met het lokaal dienstencentrum. Leden van de seniorenraad leren de werking van het LDC kennen, en bezoekers van het LDC krijgen een inzicht in de werking van de seniorenraad. En ook met de andere adviesraden werkt de ouderenraad soms samen. Hoe die samenwerkingen verlopen? Dat leggen senioren- en buurtzorgconsulent Hannah Van Renterghem en voorzitter van de seniorenraad Huguette Van den Fonteyne ons zelf uit. 
lees meer
Werking ouderenraden
Hoewel de werking van de Dilbeekse seniorenraad goed liep, besliste het gemeentebestuur in 2022 om de erkenning van adviesraden in te trekken. Een nieuwtje waar de leden van de seniorenraad niet bepaald blij van werden. Dat de leden niet bij de pakken blijven zitten, bewijst het feit dat ze alles in het werk stellen om de seniorenraad om te vormen tot een vzw-structuur. Via die vzw kunnen ze de stem van de ouderen in de gemeente blijven vertolken. Voorzitter Bert Maes licht toe wat er allemaal zal veranderen. 
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Ekeren, een district van Antwerpen, heeft een goed contact met de districtsschepen en de seniorenconsulente. Dankzij die samenwerking is de raad sterk in het opnemen van zijn rol als adviesorgaan. Een formeel advies schrijven is niet altijd nodig. Ook informeel stromen noden en behoeften goed door. Annemie Plompen, districtsschepen voor senioren, Kim Steenacker, seniorenconsulente en Guido Simons, voorzitter van de seniorenraad, vertellen ons daar graag meer over. 
lees meer
Werking ouderenraden
De stad Lier heeft een unieke werking om ervoor te zorgen dat de stem van àlle ouderen weerklank krijgt in de raad. De seniorenraad bestaat namelijk uit een raad, werkgroepen én een seniorenforum. Hoe dat precies gaat? Dat vertellen Els Verheyen, seniorenconsulente, Marc Op de Beeck, voorzitter van de adviesraad en Wilfried Pieraerd, lid van de seniorenraad en vrijwilliger bij de werkgroep digitalisering, ons graag zelf. 
lees meer
Werking ouderenraden
In Brakel zijn de algemene vergaderingen van de seniorenadviesraad open. Iedereen is er dus welkom. En wie geen interesse heeft om deel te nemen aan een vergadering, wordt geïnformeerd over het ouderenvriendelijk beleid via nieuwsbrieven of het gemeentelijk infoblad. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum kennen de seniorenadviesraad goed. Hoe dat contact met alle inwoners verloopt? Dat vertellen Eric, voorzitter van de seniorenadviesraad, Jacques, secretaris van de seniorenadviesraad en Marleen Gyselinck, eerste schepen van senioren, ons graag.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van district Antwerpen besliste recent om te hervormen. Want hoewel de raad veel leden telde, waren er maar weinig leden die actief deelnamen aan vergaderingen. Bovendien stroomden er weinig noden van de oudere inwoners door naar de raad. Daar moest verandering in komen. Wat die verandering inhoudt, dat leggen Arlette van Assel, voorzitter van de seniorenraad, Ferre Weustenraad, ondervoorzitter van de seniorenraad en Tom Van den Borne, schepen van senioren ons uit. 
lees meer