Zorg & Gezondheid
Vlaanderen telt vele mantelzorgers, mensen die een dierbare zorgbehoevende de nodige zorg en hulp bieden. Als gevolg van factoren zoals de vergrijzing en beleidskeuzes, zal er de komende jaren meer vraag zijn naar mantelzorg. Maar mantelzorg opnemen is niet gemakkelijk. Daarom is er nood aan degelijke ondersteuning. Het coachingsprogramma Mantelkracht van VONK3 van de Thomas More Hogeschool speelt hierop in.
lees meer
Cultuurparticipatie
Veel ouderen zijn nog cultureel actief, tot ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Eens je de verplaatsing naar een cultuurcentrum niet meer kan maken, wordt cultuurbeleving nu eenmaal onmogelijk. Juist? Neen! Het paramedisch team van woonzorgcentrum De Wending (Zorggroep Orion) legt zich hier niet zomaar bij neer. Op hun initiatief komt cultuur via livestreaming tot bij de bewoners van woonzorgcentra.
lees meer
Werking ouderenraden
Het mag gezegd worden: door de vergrijzing winnen ouderen stelselmatig aan belang bij de verkiezingen. Zowat in elke Vlaamse gemeente zijn ze een groeiende bevolkingsgroep, en bij de komende verkiezingen zal zowat 1 kiezer op 3 ouder zijn dan 60 jaar. Om lokale politieke partijen sterker bewust te maken van wat ze kunnen doen voor ouderen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad alvast zijn prioriteiten voor het lokale beleid van morgen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
1 op de 7 Vlaamse 65-plussers ervaart beperkte sociale steun. Dit betekent dat ze weinig of niet kunnen rekenen op personen in hun nabije omgeving wanneer ze met zware problemen geconfronteerd worden. Er is zo goed als niemand in hun omgeving die interesse heeft voor wat ze doen. Ze vinden het bovendien erg moeilijk om praktische hulp van buren te krijgen.
lees meer
Sport & bewegen
Met het project Ouderenvriendelijk Kortenaken wil het OCMW van de gemeente de vergrijzing op een positieve manier bekijken. Niet vanuit de problemen en de bedreigingen, maar net vanuit de kansen en de mogelijkheden. Ouderen moeten zo lang mogelijk gelukkig en gezond kunnen leven in Kortenaken, dat is het uitgangspunt. Een van de pijlers om tot dit resultaat te komen is: bewegen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor Landelijke Gilden is het duidelijk: van een tuin genieten doe je niet alleen. De ervaring heeft ons geleerd dat een tuin een plek kan zijn die in heel wat contexten mensen met elkaar verbindt. Dat resulteert in een eenvoudig en origineel concept: een ‘warme tuin’ of een inclusieve volkstuin, die wordt aangelegd binnen de (al dan niet spreekwoordelijke) muren van een zorgvoorziening.
lees meer
Cultuurparticipatie
We leven langer en dat creëert nieuwe uitdagingen en kansen voor onze samenleving. Het belang van een leeftijdsvriendelijk beleid wordt steeds groter. 15.000 inwoners (of 20% van de inwoners) van de stad Sint-Niklaas zijn 65 jaar of ouder. Ook het aantal inwoners ouder dan 80 jaar neemt toe. Op dit moment zijn 4500 inwoners in Sint-Niklaas al 80-plussers. Het is een prioritaire doelstelling om van Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke stad te maken. Dit beleid moet maatregelen bevatten die meer kansen creëren voor ouderen om gezond en actief ouder te worden.
lees meer
Cultuurparticipatie
Cultuurcentrum Zwaneberg, het cultuurcentrum van de gemeente Heist-op-den-Berg probeert toegankelijk te zijn voor iedereen. Voor rolstoelgebruikers zijn er speciale plaatsen, een lift en aangepast sanitair voorzien. De nieuwe schouwburg van Zwaneberg beschikt ook over een ringleiding. Hierdoor kunnen mensen met een hoortoestel veel beter van de activiteiten genieten, want een ringleiding versterkt namelijk het geluid op het podium en filtert storende omgevingsgeluiden weg. Ook mensen zonder hoorapparaat kunnen van de ringleiding gebruik maken via een speciale hoofdtelefoon.
lees meer