Welzijn & Sociaal contact
Woonzorgcentrum Sint-Mathildis in het Antwerpse Boechout slaagt er maar moeilijk in om verbinding te maken met de buurt. Daarom sloeg het woonzorgcentrum de handen in elkaar met het lokaal bestuur. Het Zorgzame Buurtenproject ‘van eiland naar wij-land’ werd geboren. Het doel? Verbinding maken met de buurt en een sterk partnernetwerk opbouwen in de gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een jaar geleden ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met Barbara Roels en Isa Veys, het team achter De Zorgmantel. Dat is het Zorgzame Buurtenproject van Leiehome, een WZC gelegen in Drongen-Baarle. Met de Zorgmantel wil het WZC vereenzaming aanpakken bij thuiswonende ouderen in een kwetsbare situatie. En dat via ontmoetingen. Vandaag vragen we de initiatiefnemers om de balans op te maken.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Midden 2022 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om verschillende Zorgzame Buurtenprojecten te ondersteunen. Meer dan een jaar later polst de Vlaamse Ouderenraad bij vier gekozen projecten hoe het ondertussen gaat met hun Zorgzame Buurt. Wat heeft de buurt al verwezenlijkt? Botste het project op drempels? En wat zijn de toekomstplannen?  
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Schoten schreef in het verleden al enkele keren een lokaal memorandum uit. Al bestond het memorandum meestal uit een A4-blaadje, met daarop enkele beperkte aandachtspunten. Dit jaar besloot de seniorenadviesraad van Schoten om het over een andere boeg te gooien: de raad dacht een uitgebreid memorandumtraject uit, en wil met het memorandum de verkiezingen van 2024 echt mee vorm geven.
lees meer
Zorg & Gezondheid
In 2016 richtte stad Mechelen een inloophuis dementie op. Een plek waar mensen met dementie en hun mantelzorgers vrijblijvend kunnen langskomen om informatie te verkrijgen en advies in te winnen over dementie.
lees meer
Wonen
Zorglab Aalst werd als expert betrokken in het voorgaand onderzoek naar de beïnvloeders van wonen. De organisatie ontstond uit één van de Vlaamse Zorg Proeftuinen. Het Lab onderzoekt verschillende zorgtopics, zoals levenslang in de eigen woning wonen, eenzaamheid en mantelzorg. Heidi Tonnelier, panelmanager ZorgLab, vertelt ons meer over de werking van ZorgLab Aalst.
lees meer
Verkiezingen
Het is dinsdag 7 februari. Een zaaltje in het stadhuis van de stad Halle vult zich met een twintigtal leden van seniorenraden en ambtenaren van RPO Pajottenland. Allemaal zijn ze benieuwd naar de vorming ‘Ouderen verkiezen inspraak in 2024’ van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Een vorming die lokale ouderenraden acties en initiatieven wil aanreiken, die ze kunnen ondernemen in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024. Een van onze trainers, Lieve Hamels, nam de aanwezigen mee doorheen het onderwerp. Wij geven je een inkijk.
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijst de lokale ouderenadviesraad van Bierbeek. In 2019 werden de ouderenraad en de welzijnsraad samengevoegd. “Zo hebben we meer draagkracht”, klinkt het bij Pol Vanden Bempt, voorzitter van de welzijns- en ouderenraad.
lees meer
Verkiezingen
De gemeente Mol onderneemt steevast acties in aanloop naar de verkiezingen. En ook dit jaar gaat de seniorenraad, samen met de seniorenconsulent en de bevoegde schepen, initiatieven opzetten. “Het is de rol van de seniorenraad om de ouderen in de gemeente te overtuigen dat stemrecht écht van belang is.”
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Lokeren schreef al tweemaal een memorandum. En ook voor de verkiezingen van 2024 zijn de leden al druk in de weer. Telkens opnieuw hebben ze aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners. Marc Cogen, voorzitter van de ouderenraad, en Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenraad, vertellen ons graag meer over het memorandumtraject.
lees meer