In gesprek met ZorgLab Aalst, een stadsdienst die onderzoek doet naar toegankelijke woningen

Wonen
ZorgLab Aalst

©  ZorgLab

ZorgLab Aalst is een organisatie die verschillende zorgtopics, zoals levenslang in de eigen woning wonen, eenzaamheid en mantelzorg, onderzoekt. ZorgLab is ontstaan uit één van de Vlaamse Zorg Proeftuinen. Heidi Tonnelier, panelmanager ZorgLab, vertelt ons meer over de werking van ZorgLab Aalst.

Samenwerking troef

ZorgLab Aalst is ontstaan uit één van de Vlaamse Zorg Proeftuinen. Bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen kunnen een beroep doen op het Lab bij hun denkwerk rond oplossingen voor uitdagingen in gezondheid en zorg. Het ZorgLab is gekoppeld aan de diensten economie en zorginnovatie van de stad Aalst, maar eigenlijk werkt het ZorgLab met verschillende diensten samen. “Zo hebben we bijvoorbeeld een sterke samenwerking met het OCMW, de woonzorgcentra en ziekenhuizen. Ook de eerstelijnszone van Aalst wordt nauw betrokken bij onze projecten”, legt Tonnelier uit.

Soms zet het ZorgLab een project op poten op vraag van een stadsdienst. Soms op vraag van een externe partner. “Als de stad bijvoorbeeld meer informatie wilt over de toegankelijkheid van openbare ruimtes, organiseren wij een bevraging bij buurtbewoners. Maar onlangs schakelde ook een thuiszorgorganisatie onze hulp in. Samen met hen zetten we een procedure op voor patiënten die werden ontslagen uit het ziekenhuis, maar thuis wel verder opgevolgd moesten worden.”

Testpanel van ouderen

Omdat het ZorgLab een soort van laboratorium is waar oplossingen uitgetest worden, rekent het steevast op een testpanel. “Het Lab zet echt in op co-creatie. We testen dus nooit alleen. Daarom hebben we alle 65-plussers uit de stad aangeschreven met de vraag of ze interesse hadden om samen met ons zaken uit te testen. Vandaag hebben we een 100-tal ouderen waarop we kunnen rekenen. Zij testen bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen, ze vullen vragenlijsten in of nemen deel aan focusgroepen”, knikt Tonnelier trots.

Het Lab zet in op co-creatie. We testen nooit alleen.

Heidi Tonnelier, panelmanager ZorgLab

Maar ook mensen die geen deel uitmaken van het testpanel, kennen ZorgLab Aalst goed. “We proberen aanwezig te zijn op verschillende evenementen die georganiseerd worden in de stad. Als mensen ons regelmatig zien, verkleint de afstand tussen ons. Zo krijgen ze meer vertrouwen in wat wij doen en gaan ze ook sneller signalen doorspelen. En dat is belangrijk, want wij zijn een stadsdienst. Dat wil dus zeggen dat wij werken voor de burgers. Onze prioriteit is luisteren naar de burgers, en inspelen op wat zij willen en nodig hebben.”

Een woning als showroom

Het ZorgLab steekt veel tijd in onderzoek naar het zolang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. “Dat project heet Pro Domo”, knikt Tonnerlier. “In het kader van dat project hebben we bijvoorbeeld een open demonstratiewoning opgezet.”

Die open demonstratiewoning is eigenlijk een showroommodel van een aangepast huis. “Mensen vinden er tips hoe ze hun huis of appartement kunnen aanpassen wanneer ze graag levenslang in hun eigen woning willen blijven wonen. De woning is bijvoorbeeld ook rolstoeltoegankelijk, en ook modern en huiselijk gebouwd. De aanpassingen zijn niet stigmatiserend.”

Levensloopbestendige woning

Op de website van het ZorgLab vinden mensen ook tal van tips over het aanpassen van hun woning. “We ontwikkelden aanbevelingen waarmee mensen aan de slag kunnen, wanneer ze hun woning levensloopbestendig willen maken. De aanbevelingen laten mensen nadenken over de trappen in de woning, en de toegankelijkheid van de keuken of de badkamer”, legt Tonnelier uit.

Wanneer uit de tools op de website blijkt dat mensen in een woning wonen die niet zo toegankelijk is, verwijst het Lab door naar de mutualiteit. “Een ergotherapeut van de dienst woningaanpassingen van de mutualiteit, gaat dan langs bij iemand thuis. Samen bekijken ze welke zaken aangepast moeten worden.”

We testen nooit alleen. We kunnen op een 100tal ouderen rekenen die onder andere de toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen testen.

Heidi Tonnelier, panelmanager ZorgLab

ZorgLab Aalst informeert inwoners ook over premies. “De Vlaamse aanpassingspremie is bijvoorbeeld een verbouwingspremie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan hun noden en behoeften. Met die premie kunnen ouderen onder andere trappen in de woning wegwerken”, bevestigt Tonnelier.

In de toekomst hoopt het ZorgLab om nog verder onderzoek te doen rond toegankelijkheid. “Ik hoop echt dat Aalst een toegankelijke stad wordt. Daarvoor gaan we blijven participeren met inwoners. Maar ook met zorgondernemers, stadsdiensten en hulpverleners. Iedereen moet op maat van de burgers werken, alleen dan kunnen we hen zo goed als mogelijk ondersteunen.”

De Zorg Proeftuinen zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om het aanbod van ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de mensen te houden. Er zijn verschillende proeftuinen in Vlaanderen.

Meer informatie over de Zorg Proeftuin van Aalst vind je hier.