Lierse jongeren en senioren verkennen samen de digitale wereld

Vrijwilligerswerk
digitaal Lier

In Lier slaan de jeugdraad en de seniorenadviesraad de handen in elkaar voor het project R-app geïnstalleerd. Een initiatief waarbij jongeren ouderen meer leren over QR-codes. Erg handig, want tegenwoordig zijn QR-codes overal te vinden. In een horecazaak wanneer je de menukaart wilt raadplegen, in de supermarkt wanneer je wilt betalen en zelfs op brochures en in magazines wanneer je meer informatie wilt over een artikel. Tijdens de Lierse seniorenweek volgde de Vlaamse Ouderenraad de eerste les R-app geïnstalleerd mee. 

Koffie en QR

Op 21 november kwamen een twintigtal ouderen samen in het jeugdhuis in Lier om het project R-app bij te wonen. Voor de les over de QR-code van start gaat, verwelkomen de jeugdige vrijwilligers de aanwezigen met een koffie en een stuk taart. En natuurlijk is het ook belangrijk dat elke aanwezige een QR-scanner op z’n smartphone heeft staan en dat het doel van de QR-scanner helder is.

De theorie werd direct toegepast in de praktijk, aangezien in het volledige jeugdhuis QR-codes opgehangen waren. De vrijwilligers stonden klaar met tips en tricks wanneer het bij iemand wat moeizamer ging. “Die interactieve manier van werken, zorgt ervoor dat we snel leren hoe we de QR-scanner kunnen gebruiken”, klonk het bij de deelnemers.

Oppassen voor fraude

Nadien werd het oefenen met de QR-scanner geëvalueerd. Wat ging vlot? Op welke drempels botsten enkele aanwezigen? De begeleider wees iedereen ook op het gevaar van spam of internetfraude, wanneer je een QR-code wilt scannen. Hoe weet je wanneer je te maken hebt met fraude?

"Een sessie over de QR-codes zorgt er niet alleen voor dat ouderen hun digitale vaardigheden aansterken, het project zorgt ook voor interactie tussen jong en oud. We willen dit veel vaker doen."

Een van de deelnemers

Na de interactieve sessie, wisselden de aanwezigen de opgedane ervaringen met elkaar uit. “Want een sessie over de QR-codes zorgt er niet alleen voor dat ouderen hun digitale vaardigheden aansterken, het project zorgt ook voor interactie tussen jong en oud. We willen dit veel vaker doen”, was één van de enthousiaste reacties.

digitaal lier

Meer info

Interesse om een project R-app geïnstalleerd bij te wonen? Op 03 februari 2023 organiseert de seniorenadviesraad in dienstencentrum “De Waaier in Koningshooikt “ een tweede sessie R-app geïnstalleerd. Die sessie gaat door in de vorm van een digitaal stadspel voor senioren.

Wil je graag meer info over R-app geïnstalleerd? Neem dan contact op met Els Verheyen, seniorenconsulent via senioren@lier.be of bel naar 03 491 67 76. 


Over dit project

In oktober 2021 besliste de Lierse seniorenadviesraad om een werkgroep Digitalisering in het leven te roepen. De werkgroep legde contacten met de mobiliteitsraad, de toegankelijkheidsraad, de jeugdraad en ook lokale dienstencentra, bibliotheken, woonzorgcentra en seniorenverenigingen. En zo is ook het project R-app geïnstalleerd ontstaan.

Toekomstplannen

Wilfried Pieraerd, trekker van de werkgroep Digitalisering: “De jeugdraad beschikt over tal van vrijwilligers die ervoor openstaan om senioren wegwijs te maken in het digitale landschap. Het project R-app geïnstalleerd is het eerste project dat we samen op poten zetten, en we zijn volop aan het brainstormen over volgende projecten. Denk maar aan een Digitaal Thema Café waarbij onderwerpen aan bod komen zoals online bankieren, het gebruik van de openbaar vervoer app en het raadplegen van gezondheidsapps.”

“Het is een bewuste keuze om het project R-app geïnstalleerd te laten doorgaan in jeugdhuis De Moeve. Op die manier nodigen we senioren uit om over de generatiedrempel heen te stappen. Jongeren en ouderen hebben elkaar heel wat te bieden, en dankzij dit project kan iedereen dat ervaren.”

Intergenerationeel en interdisciplinair

“Ook ons volgende project zouden we graag intergenerationeel aanpakken. Maar we willen niet alleen jongeren en senioren samenbrengen. We hopen ook mensen die laaggeletterd zijn, anderstaligen, werkzoekenden en jongeren in kansarmoede te bereiken", zegt Wilfried.

“Ook ons volgende project zouden we graag intergenerationeel aanpakken. Maar we willen niet alleen jongeren en senioren samenbrengen. We hopen ook mensen die laaggeletterd zijn, anderstaligen, werkzoekenden en jongeren in kansarmoede te bereiken."

Wilfried Pieraerd, trekker van de werkgroep Digitalisering

"Het Digitaal Thema Café willen we bovendien interdisciplinair organiseren, door zowel Ligo, Avansa, Beego, buurthuizen, lokale dienstencentra als scholen aan te spreken.”