RainbowAmbassadors lanceren manifest voor LGBTQI+ ouderen

Vrijwilligerswerk
rainbowambassadors

Veel woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, dienstencentra en ouderenraden zijn goed op weg om aandacht te schenken aan diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het begin is er”, zeggen de RainbowAmbassadors. Dat is een vereniging die LGBTQI+ ouderen wil vertegenwoordigen in alle sectoren waar ouderen centraal staan. Want die zijn naar schatting met 300.000. We willen dat kleine vlammetje zien groeien.Daarom lanceren ze bij de start van deze Ouderenweek een manifest met vijf strijdpunten. Dat doen ze tijdens een persmoment in café Den Draak, een gekend LGBTQI+ café in Antwerpen.  

Eerdere acties 

De Vlaamse Ouderenraad kent de RainbowAmbassadors al een tijdje. Tijdens de Ouderenweek van 2019 bijvoorbeeld, organiseerde de vereniging een fietstocht langs verschillende Antwerpse woonzorgcentra, om aandacht te vragen voor oudere holebi’s. De Vlaamse Ouderenraad nam toen deel aan hun toer. Vandaag, drie jaar later, grijpen ze opnieuw de Ouderenweek aan om hun werking en hun strijdpunten in de kijker te zetten. 

Terug in de kast 

“Wanneer ouderen naar een woonzorgcentrum verhuizen, kruipen ze vaak terug in de kast", zegt Maggy Doumen, covoorzitter van de RainbowAmbassadors. “Aan tafel wordt wel eens lelijk gesproken over holebi’s, en dan is het niet ongewoon dat holebi-ouderen zich niet durven outen. Als ze dat wel doen, worden ze vaak genegeerd of gepest. Dat is zeer moeilijk en zorgt voor heel veel stress. 

“Wanneer ouderen naar een woonzorgcentrum verhuizen, kruipen ze vaak terug in de kast."

Maggy Doumen, covoorzitter van de RainbowAmbassadors

Woonzorgcentra zijn niet voorbereid op het opvangen van LGBTQI+ ouderen. Niet vanuit onwil, maar vanuit onwetendheid”, vertelt Doumen.En dat geldt ook voor bewoners. Zeventigers en tachtigers groeiden op in een tijd waarin intimiteit en seksualiteit taboe waren, laat staan homoseksualiteit. Ouderen durven tegen professionals of andere ouderen vaak niet te praten over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

maggy doumen

Maggy Doumen

En ook in de thuiszorg, in assistentiewoningen en dienstencentra, in ouderenverenigingen en ouderenraden is men te weinig bekend met deze thematiek. “Maar ook LGBTQI+ ouderen worden ouder en zorgbehoevend en willen beroep doen op het aanbod van deze organisaties. 

"Ook LGBTQI+ ouderen worden ouder en zorgbehoevend en willen beroep doen op het aanbod van deze organisaties. 

Maggy Doumen

Beeldvorming aanpakken 

Door kleine aanpassingen kan er al veel veranderen. "Een neutraler taalgebruik bijvoorbeeld, zoals op de aanmeldformulieren in woonzorgcentra de vraag stellen of je een partner hebt in plaats van vragen naar je man of vrouw. Zo voelen LGBTQI+ senioren zich al veel meer welkom”, stellen de Ambassadors. “En wanneer een ouder koppel afgebeeld wordt, hoeft dat niet altijd duidelijk een heteroseksueel koppel te zijn.” 

En met een meer realistische beeldvorming komen we al een heel eind volgens de RainbowAmbassadors. “Maar er moeten ook verschillende andere zaken veranderen opdat LGBTQI+ senioren niet langer onzichtbaar zijn en zich overal thuis kunnen voelen”, vertellen de initiatiefnemers. 

Manifest met 5 strijdpunten 

De RainbowAmbassadors lijsten vijf strijdpunten op. Die willen ze veranderd zien.  

  1. Het mentaal en fysiek welzijn van LGBTQI+ senioren is een fundamenteel mensenrecht. De Vlaamse en Federale Overheden moeten, elk op hun niveau, een werkbaar kader creëren voor de praktische implementatie hiervan.

  1. Een non-discriminatieclausule met specifieke vermelding van deze doelgroep dient vermeld te worden in alle instellingen van de ouderenzorg en vervolgens gecontroleerd en gerapporteerd bij inbreuken door de verantwoordelijke inspecties.

  1. Aan iedereen die zich bezighoudt met senioren (artsen, zorgpersoneel, vrijwilligers, etc…) moet voldoende en aangepaste vorming gegeven worden om de specifieke problematiek rond LGBTQI+ senioren te begrijpen. Dit is noodzakelijk om de nodige handvatten te leren kennen en hiermee om te gaan, deze doelgroep beter te integreren en eventuele discriminatie te bestrijden.

  1. Woonzorgcentra, dienstencentra, thuishulp, woonzorgcentra, e.a. zouden best een referentiepersoon aanduiden die extra vorming kan volgen rond de specifieke behoeften van LGBTQI+ senioren om zo de doorstroom van informatie naar de basis te verzekeren en de nodige vorming te voorzien. Deze persoon kan ook in vertrouwen genomen worden om LGBTQI+ senioren, familie en medewerkers te ondersteunen en begeleiden.

  1. De nodige budgetten moeten structureel voorzien worden om deze kentering te realiseren.

Meer weten?  

Je kan het volledige manifest lezen via https://rainbow-ambassadors.be. Via die link kan je het ook ondertekenen.