Samenwerking lokale adviesraden

05 november 2019
Werking ouderenraden

De ouderenraad van Zottegem neemt het devies ‘samen sta je sterker’ ter harte en werkt samen met de raad voor personen met een beperking aan een toegankelijker Zottegem.

Volgens Lucien Wauters, voorzitter van de Zottegemse ouderenraad, is het opvangen van de bekommernissen die leven bij de 60-plussers in de gemeente, een van de belangrijkste opdrachten van de lokale ouderenraad. Deze signalen kunnen vervolgens gebundeld worden en overgemaakt aan de gemeentelijke beleidsmakers.

Ook andere lokale adviesraden willen hun signalen tot bij de beleidsmakers krijgen. Vanuit het idee ‘samen staan we sterker’ bundelden de lokale ouderenraad en de raad voor personen met een beperking hun krachten. Samen ijveren ze voor een toegankelijker Zottegem.

De voorbije jaren stelden de raden samen een advies op rond de toegankelijkheid van ontmoetingscentra en organiseerden ze een knelpuntenwandeling in het centrum van Zottegem. Momenteel ijveren ze voor de verhoging van de perrons van het station en vragen ze inspraak in de heraanleg van de winkelstraat.