Seniorenadviesraad Hoeilaart: “Op het interradenoverleg komen lokale adviesraden samen om met elkaar uit te wisselen”

10 januari 2024
Werking ouderenraden
Hoeilaart

© Michel Picone - seniorenadviesraad Hoeilaart

In Hoeilaart werkt de seniorenadviesraad goed samen met het lokaal bestuur, andere adviesraden en verenigingen. Celien Van San, beleidsmedewerker Welzijn in Hoeilaart en Gilberte Marchand, voorzitter seniorenadviesraad vertellen waarom dat een sterkte is. 

Hoe is de Hoeilaartse seniorenadviesraad gestructureerd? 

Celien: “De Hoeilaartse adviesraad bestaat uit een kern, werkgroepen en een seniorenforum. Onze kern komt een aantal keer per jaar samen, en beslist over reilen en zeilen van de raad. De werkgroepen richten zich op specifieke thema’s, zoals communicatie, vrije tijd en memorandum. En het forum stellen we open voor iedereen. Daarop lichten we toe waar de seniorenraad aan werkt, welke projecten er lopende zijn en welke activiteiten op het programma staan. Ook verenigingen lichten op het forum hun agenda toe.” 

“De raad stuurt ook een maandelijkse nieuwsbrief uit. Daarin komt informatie over allerhande thema’s die relevant zijn voor 55-plussers.” 

Slagen jullie erin om de input van de oudere inwoners te verzamelen? 

Celien: “Ja. De werkgroep memorandum wilde de mening van alle 55-plussers in Hoeilaart achterhalen. Daarvoor legden we een kartonnen brievenbus in de bibliotheek, met vragenformulieren ernaast. Inwoners die wilden, konden een vragenlijst invullen en die in de brievenbus steken. Op de lijst konden ze aangeven welke thema’s ze belangrijk vonden om op te nemen in het memorandum. Waar moet er dringend rond gewerkt worden? Wat moet verbeteren? En wat loopt wel goed? Op basis van die suggesties is de werkgroep aan de slag gegaan.” 

Gilberte: “Ik probeer ook noden van inwoners te detecteren, door op zoveel mogelijke activiteiten in de gemeente aanwezig te zijn. En doordat ik zelf geboren en getogen ben in deze regio, ken ik veel mensen. Ik woon al mijn hele leven in Hoeilaart, en ik heb altijd gewerkt in buurgemeente Overijse. En ook mijn (groot)ouders en mijn man hebben hier altijd gewoond en gewerkt. Heel veel Hoeilaartse inwoners kennen mij en weten dat ik geëngageerd ben. Mensen spreken mij dus makkelijk aan, wanneer ze een nood willen aankaarten, of advies wensen. Soms voel ik mij een wandelend OCMW (lacht), maar daar ben ik blij om. Ik vind het fijn dat ik voor veel mensen een vertrouwenspersoon ben.” 

Celien: “Ook ik vang veel signalen op, door op zoveel mogelijke vergaderingen en initiatieven aanwezig te zijn. Ik wil mij echt opstellen als een laagdrempelig aanspreekfiguur. Dat is een proces van lange adem, maar ik merk wel dat meer en meer mensen mij spontaan aanspreken.” 

Gilberte: “Nieuwe leden aantrekken is wel een drempel waar we op botsen. Veel inwoners denken dat de seniorenraad enkel maar vergadert. En jonge senioren voelen zich niet klaar om zich bij de raad aan te sluiten. Dat is jammer, want de sfeer tussen de leden zit echt goed. We genieten er ook van om samen een koffie te drinken en bij te babbelen.” 

Soms voel ik mij een wandelend OCMW, maar daar ben ik blij om. Ik vind het fijn dat ik voor veel mensen een vertrouwenspersoon ben.

Gilberte Marchand, voorzitter seniorenadviesraad Hoeilaart

De seniorenadviesraad werkt nauw samen met verenigingen, zorgorganisaties en het lokaal bestuur. Kan je daar iets meer over vertellen? 

Celien: “Klopt. De adviesraad organiseert bijvoorbeeld zelden activiteiten. De meeste activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door ouderenvereniging OKRA, soms in samenwerking met de raad. De reden? De raad wil niet concurreren met verenigingen, maar net aanvullend werken. Daarom focust de raad meer op beleidswerk.”  

“De adviesraad werkt ook samen met Mozaïek, het praatcafé dementie druivenstreek (dat is een samenwerking tussen Hoeilaart, Overijse en Tervuren). Samen streven we ernaar dementie uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken, onder andere door het regelmatig organiseren van informerende praatcafés voor mantelzorgers van personen met dementie. We organiseren ook dementievriendelijke wandelingen. En in samenwerking met de gemeente, Samana en Mozaïek plannen we dit najaar twee mantelzorgcafés. Ook de Alzheimer Liga werd betrokken bij de opstart van dat mantelzorgcafé. Omdat we een kleine gemeente zijn, hebben we beslist om buurtgemeente Overijse bij dit project te betrekken. Zo wordt het een intergemeentelijk project.” 

“En het lokaal bestuur organiseert in samenwerking met de sociale dienst maandelijks een dorpsrestaurant in de gemeente. Op die activiteit kunnen inwoners aan een lage prijs genieten van een maaltijd. Ook de seniorenraad is op dat dorpsrestaurant aanwezig, om uitleg te geven over alle vormen van ondersteuning voor ouderen die in Hoeilaart bestaan.” 

Gilberte: “We baten op maandagnamiddag ook Trefpunt Sohie uit in het gemeenschapscentrum Felix Sohie. De cafetaria van het gemeenschapscentrum, Trefpunt Sohie, wordt overdag opengehouden door allerhande organisaties en verenigingen. Senioren komen er op maandag spelletjes spelen, taart eten of genieten van een fijne babbel bij een kopje koffie of thee. Op andere dagen zijn er vrijwilligers aanwezig van andere verenigingen of raden Ook door de cafetaria te openen en er vaak aanwezig te zijn, leer je mensen kennen en hoor je wat leeft in de regio.” 

Celien: “Het is bovendien een voordeel dat Hoeilaart een kleine gemeente is. We hebben maar één woonzorgcentrum en één Trefpunt. Ook met hen werken we goed samen. En ook met de sport- en jeugdsite Koldam, in die polyvalente zaal gaat onder andere ons dorpsrestaurant door.” 

De raad wil niet concurreren met verenigingen, maar net aanvullend werken.

Celien Van San, beleidsmedewerker Welzijn in Hoeilaart 

Hoeilaart heeft een interrradenoverleg. Wat houdt dat in? 

Celien: “Op dat interradenoverleg komen alle voorzitters van lokale adviesraden samen om met elkaar uit te wisselen. De voorzitters bekijken dan ook of er eventuele samenwerkingen mogelijk zijn. Op dat overleg zijn alle raden aanwezig. Van de mobiliteitsraad tot de milieuraad en de jeugdraad. De vraag werd gesteld of de raden een gezamenlijk memorandum wensen te schrijven. Op het volgende interradenoverleg zal dit verder bekeken worden.”  

Gilberte: “(knikt) Het interradenoverleg bestaat al heel lang. En met het participatiereglement dat sinds deze legislatuur bestaat, werd dat overleg door het lokaal bestuur erkend als officiële adviesraad.” 

Celien: “Wat dat reglement nog in gang heeft gezet? Dat we ook nieuwe manieren van participatie van onze inwoners een kans geven. Zo hebben we in 2022-2023 ons 'doendersbudget' gelanceerd. Dat is een budget dat de gemeente eenmalig openstelde voor alle inwoners, verenigingen en adviesraden die een innovatief project wilden lanceren in de gemeente. Met dat budget wil het lokaal bestuur betrokkenheid en participatie stimuleren bij de burgers. Al wie wil, mag een project indienen. Nadien beslist er een jury welke drie projecten effectief zullen worden uitgevoerd.” 

Gilberte: “Ik was ook lid van die jury (lacht). Het doendersbudget werd één keer gelanceerd, maar de seniorenraad pleit ervoor om ook de volgende jaren de burgers te activeren via dat budget.” 

Doet de seniorenadviesraad ook aan beleidsbeïnvloeding? 

Celien: “Ja. De leden van de raad hebben een goed zicht op wat leeft bij de doelgroep in de gemeente. En zij signaleren noden steevast aan het lokaal bestuur. Wanneer wij zicht krijgen op een nood, proberen we daar altijd iets mee te doen. In het najaar organiseert de gemeente samen met Overijse rouwpraatsessies voor lotgenoten. Die lotgenotengroep komt er op vraag van de adviesraad. Ook wanneer de gemeente een project wil lanceren dat relevant is voor ouderen, vragen we hun mening.” 

Gilberte: “De raad geeft ook advies. De meeste adviezen gebeuren mondeling. Gaat het lokaal bestuur snel met ons advies aan de slag? Dan is een schriftelijk advies vaak niet nodig. Soms sturen we een mailtje met een advies. En pas als een nood écht groot is, schrijven we een formeel advies.” 

Celien: “Maar dat gebeurt zelden. We hebben een goed contact met de raad én met de schepen, waardoor we kort op de bal kunnen spelen.”