Advies meerjarenplan

22 Oktober 2019
Werking ouderenraden

De ouderenraad in Heist-op-den-Berg besloot er begin dit jaar meteen in te vliegen. In plaats van te wachten tot het gemeentebestuur zelf om advies vroeg over het ontwerp van de meerjarenplanning, kwam de ouderenraad al op voorhand met een hele rits adviespunten. Geen onderwerp blijft onbesproken: wonen, mobiliteit, veiligheid, sociaal beleid, ... alles komt aan bod. De ouderenraad vraagt bovendien ook om steeds betrokken te worden bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op ouderen. 

Het advies van de ouderenraad werd bezorgd aan alle leden van de gemeenteraad en het managementteam. Tijdens een bijeenkomst van het schepencollege werd bovendien een toelichting voorzien. 

De ouderenraad wil kort op de bal spelen en zal opvolgen welke adviespunten opgenomen zijn in het meerjarenplan van de gemeente.