Congres Zilverschoon Bocholt

23 Oktober 2018
Werking ouderenraden

Zilverschoon is een initiatief opgericht om ouderen mee te laten participeren in het vormen van het ouderenbeleid in Bocholt. De initiatiefnemers willen de samenwerking tussen ouderen, verenigingen en de gemeente bevorderen.

Het hoofddoel van dit ‘congres’ is om een kwaliteitsvol zorg- en welzijnsplan in Bocholt te realiseren voor iedere 65-plusser. Het initiatief werd genomen omdat er net zoals in de rest van Vlaanderen steeds meer ouderen zijn. Deze brengen dan ook meer zorgvragen en noden met zich mee waarop de gemeente Bocholt antwoorden op tracht te bieden.

Tijdens dit ‘congres’ werden de mensen opgedeeld in zeven werkgroepen rond verschillende thema’s. In deze werkgroepen was er telkens een spreker aanwezig die de werkgroep leidde. Er werd uitleg gegeven over het thema en dit werd in de groep besproken. Iedereen mocht zijn mening geven.

  • Oost west ... Thuis best!

Hier werd er bij de ouderen bevraagd of ze al dan niet thuis willen blijven wonen en of dit wel mogelijk is in Bocholt. Zijn er voldoende organisaties die dit mogelijk maken en wat verwachten de senioren zelf? 

  • Denk vroeger … over later …: Van vroegtijdige zorgplanning naar ‘levensplanning’.

Hier ging het vooral over het ‘zinvol’ maken van het leven na het pensioen. Wat komt er allemaal kijken bij ouder worden. Er bleek vooral nood te zijn aan informatieve momenten of vormingen over wilsbeschikking en vroegtijdige zorgplanning. 

  • “Oud maar niet out”.

Dit thema draaide vooral rond eenzaamheid. Er zijn zeer veel verenigingen in Bocholt maar toch blijft eenzaamheid een probleem. Er werd verder ingezoomd op buurtprojecten en huisbezoeken bij ouderen. Vanuit deze werkgroep is het project ‘Buurtgezellen’ (zie bijgevoegd artikel) wat al lopende was in enkele gemeentes in Limburg, naar Bocholt gekomen. 

  • Als dementie of depressie je leven in de greep heeft…

In deze werkgroep had men als doel te bespreken hoe Bocholt een dementievriendelijke gemeente kon worden. Zo vond men dat initiatieven gelijk ‘Praatcafé dementie’ zeer goed was en dat er een grote opvangmogelijkheid was voor mensen met dementie in het woonzorgcentrum. Er waren minder mogelijkheden voor als mensen met dementie thuis woonde. 

  • Het woonzorgcentrum van de toekomst…

In deze werkgroep werd er besproken of er in Bocholt voldoende opvang is voor senioren. Er werden nieuwe woonvormen voorgesteld en geconcludeerd dat uitbreiding nodig was. 

  • Digitalisering… de verloren generatie …?

Wat zijn de gevolgen voor ouderen die vaak niet mee zijn met de digitalisering? Het systeem van Cubigo werd uitgelegd en besproken. 

  • Van thuiszorgdienst naar “inloophuis”.

Men wil in Bocholt de drempel voor ouderen en zorgbehoevenden zo laag mogelijk houden. Er werd een project voorgesteld die dit doel ook voor ogen houden. Alles wat met senioren te maken heeft onder een dak.