Werking ouderenraden
De seniorenraad van Heist-op-den-Berg bezorgde zonet een advies op eigen initiatief aan het college van de burgemeester en schepenen. Het advies bevat als thema “Terugblik en vooruitblik in de helft van de gemeentelijke bestuurstermijn.”
lees meer
Werking ouderenraden
Om een divers activiteitenaanbod voor ouderen te verzekeren, werkt de lokale ouderenraad van Zelzate intensief samen met het lokaal dienstencentrum.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Zottegem neemt het devies ‘samen sta je sterker’ ter harte en werkt samen met de raad voor personen met een beperking aan een toegankelijker Zottegem.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Heist-op-den-Berg wachtte niet op een adviesvraag, maar besloot om zelf een aantal adviespunten te formuleren voor het meerjarenplan van de gemeente.
lees meer
Werking ouderenraden
Via een mysterieuze campagne wist de gemeente Diepenbeek de interesse voor de lokale adviesraden te prikkelen.
lees meer
Werking ouderenraden
In Lier organiseerde men een open seniorenraad waaraan iedereen kan deelnemen.
lees meer
Werking ouderenraden
Zilverschoon is een initiatief opgericht om ouderen mee te laten participeren in het vormen van het ouderenbeleid in Bocholt. De initiatiefnemers willen de samenwerking tussen ouderen, verenigingen en de gemeente bevorderen.
lees meer
Werking ouderenraden
De stedelijke seniorenraad Halle stelt een subsidiereglement op voor Halse seniorenverenigingen.
lees meer