Mol organiseert toneelvoorstelling over verkiezingen: “Theater is een ideale manier om als gemeente iets op een ludieke manier in de kijker te zetten”

Verkiezingen
Theater Mol

De naderende verkiezingen zorgen ervoor dat tal van ouderenraden en lokale besturen initiatieven opzetten om het stemmen voor oudere inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken. Sommige raden zorgen voor vervoer van en naar stemhokjes. Andere raden organiseren politieke debatten. Nog anderen doen vooral aan sensibilisering. En de seniorenraad in Mol? Die organiseert, in samenwerking met de consulent senioren en toneelgezelschap Ginderachter, een theatervoorstelling om oudere inwoners te informeren over de verkiezingen. Karin, consulent senioren, Jef, voorzitter van de seniorenraad en Monique, manager van toneelgezelschap Ginderachter vertellen er ons meer over.

Waarom vinden jullie het belangrijk om ouderen te sensibiliseren over de verkiezingen?

Jef: “Bij de lokale verkiezingen in oktober zijn inwoners niet meer verplicht om een stem uit te brengen. Maar wij vinden het belangrijk dat ouderen wél nog gaan stemmen. Het aantal ouderen neemt toe. We maken 1/3e uit van de totale bevolking. Het zou toch zonde zijn als zo’n grote groep zijn stem niet meer laat horen? We willen ouderen ook duidelijk maken dat het gemeentelijk beleid aan langetermijndenken moet doen. De 60igers van vandaag, zijn tenslotte de 80igers van de toekomst.”

Jullie kozen voor een theatervoorstelling. Vanwaar die keuze?

Karin: “We wilden de inwoners informeren over de verkiezingen op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Een belangrijke boodschap overbrengen met een lach. Naar een theatervoorstelling gaan kijken, is heel ontspannend. Mensen gaan naar een theatervoorstelling wanneer ze een leuke middag of avond willen beleven met vrienden of familie. Het samenzijn staat centraal. En na het zien van een voorstelling, wordt er gezellig nagepraat bij een hapje en een drankje. Door een theatervoorstelling te maken over de verkiezingen, leren mensen bij én praten ze na over het belang van stemrecht op een ongedwongen manier. We hadden er ook voor kunnen kiezen om een lezing te organiseren over het belang van stemrecht, maar politiek gelinkte initiatieven zijn een pak minder populair.”

Door een theatervoorstelling te maken over de verkiezingen, leren mensen bij én praten ze na over het belang van stemrecht op een ongedwongen manier. 

Jef: “Theater leeft ook echt in Mol. De gemeente heeft verschillende toneelverenigingen. Heel veel inwoners gaan regelmatig naar een theatervoorstelling kijken, en blijven nadien met vrienden of familie nog een drankje drinken en napraten. Theater is dan ook een ideale vorm als we in onze gemeente een thema op een ludieke manier in de kijker willen zetten.”

Monique: “De première van onze theatervoorstelling ging door tijdens het paasweekend. We nodigden daar tal van organisaties en verenigingen op uit. Al die verenigingen en organisaties kunnen de theatervoorstelling nu bij ons aanvragen. Op hun vraag gaan we de voorstelling dan spelen in hun seniorenvereniging, in een lokaal dienstencentrum, bij buurtwerkingen en noem maar op. Of we al veel aanvragen kregen? Laat ons zeggen dat ik de komende maanden weinig thuis zal zijn (lacht).”

Jef: “Dat de voorstelling een succes was, bewijst ook het feit dat de cafeteria na de première vol zat. En niemand was aan het praten over voetbal (lacht), iedereen had het over het belang van stemrecht en beleidsbeïnvloeding. Onze voorstelling bereikt trouwens niet enkel ouderen, maar ook andere leeftijdsgroepen. Tenslotte zijn de verkiezingen voor elke inwoner relevant.”

Verkiezingen zijn voor elke inwoner relevant.

Karin: “De voorstelling werd ook opgepikt door de media. Er verschenen artikeltjes over ons initiatief in kranten en we deden een radio-interview. Dat zorgt ervoor dat ook politieke partijen ons initiatief oppikken. Zo vergeten ze ons niet, en weten ze dat ouderen nog steeds deel uitmaken van de samenleving. Sterker nog: de theatervoorstelling toont beleidsmakers dat ouderen talent hebben, en engagementen opnemen. Ook via sociale media en via onze nieuwsbrieven krijgt de theatervoorstelling ruchtbaarheid. Niet alleen in Mol, maar ook in naburige steden en gemeenten.”

Werkt de seniorenraad vaak samen met toneelgezelschap Ginderachter?

Monique: “Enkele jaren geleden wilde de seniorenraad een initiatief opzetten rond valpreventie. Toen is voor de eerste keer het idee geopperd om dat te doen aan de hand van theater. In de seniorenraad werd de vraag gesteld of er leden zich aangesproken voelden om daaraan mee te werken. En we hebben ons oor ook te luisteren gelegd bij toneelverenigingen uit de buurt. En zo is het gezelschap Ginderachter ontstaan. De acteurs en actrices zijn allemaal ouderen.”

“Ondertussen hebben we al drie lopende theatervoorstellingen. Oeps Boebs is een voorstelling die het thema valpreventie in de kijker zet. Stem veu de Guj, onze voorstelling over de gemeenteraadsverkiezingen. En als laatste een toneelstuk dat er kwam op vraag van een vereniging: de gezondheidskliniek. Oeps Boebs en Stem veu de Guj hebben we zelf geschreven.”

De theatervoorstelling toont beleidsmakers dat ouderen talent hebben, en engagementen opnemen.

Welke thema’s komen in de theatervoorstelling aan bod?

Monique: “Stem veu de Guj informeert de kijkers over alle initiatieven die Mol organiseert rond de verkiezingen. Denk maar aan vervoer van en naar stembureaus en oefenstemcomputers. De kijkers leren ook volmachtformulieren kennen, en waar er in Mol overal stemkantoren komen. Ook de geschiedenis van het stemrecht komt aan bod, en het feit dat vrouwen zo hard gevochten hebben om stemrecht te krijgen. De namen van bestaande partijen werden niet benoemd. We willen vooral praktische informatie meegeven, en sensibiliseren. We hopen dat er daardoor heel veel Molse inwoners zullen gaan stemmen, of indien nodig het volmachtformulier zullen gebruiken.”

Karin: “Om de drempel voor de Molse inwoners zo laag mogelijk te houden, delen we op de theatervoorstellingen ook volmachtformulieren uit. En op de première was de verkiezingscoördinator aanwezig, zodat aanwezigen hun vragen over de verkiezingen meteen aan de juiste persoon konden stellen.”

Onderneemt Mol nog andere initiatieven?

Karin: “Iets waar we erg trots op zijn, is dat veel Molse ouderen als vrijwilliger aan de slag gaan tijdens de verkiezingen. In elk stembureau zullen een 20-tal ouderen ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld minder mobiele inwoners van de parking naar het stemhokje begeleiden, rolstoelen voortduwen en uitleg geven over hoe je een stemformulier kan invullen. In de samenleving leeft vaak het idee dat ouderen enkel geld kosten. Wij bewijzen dat ouderen enorm veel bijdragen. Bovendien is het voor veel ouderen makkelijker om aan een oudere vrijwilliger toe te geven dat iets niet lukt, dan aan een jonger persoon.”

Jef: “We hebben ook geluk dat er een goed contact is tussen de seniorenraad en het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur juicht onze werking toe. Dat we gesteund worden, betekent veel en moedigt ons aan om ons te blijven inzetten. Ook de lokale beleidsmakers weten wat we waard zijn. Ze reageren positief op ons memorandum en zijn talrijk aanwezig op ons politiek debat ouderenbeleid.”

Zullen er nog theatervoorstellingen volgen?

Monique: “Daar ben ik zeker van. Tal van thema’s kunnen in een theatervoorstelling gegoten worden. Denk maar aan alternatieve woonvormen en geestelijke gezondheid. Ook die thema’s kan je op een ludieke manier onder de aandacht brengen. We raden dan ook andere steden en gemeenten aan om via theatervoorstellingen informatie over te brengen aan hun inwoners. Er zijn ongetwijfeld in elke gemeente creatievelingen die theater kunnen maken. En waar ludieke sketches met een belangrijke boodschap gesmaakt zullen worden.”

Tal van thema’s kan je op een ludieke manier onder de aandacht brengen.