Dossier: ouderenraden bereiden zich voor op lokale verkiezingen 2024

Verkiezingen
Lokale verkiezingen

© Pexels

In oktober 2024 vinden de lokale verkiezingen plaats. Dat lijkt misschien nog veraf, maar lokale ouderenraden zijn al allerlei initiatieven op poten aan het zetten. Op zoek naar inspiratie?  

Schrijven van een memorandum 

Veel ouderenraden zijn al druk in de weer met het opstellen van een memorandum. Het lokaal memorandum omschrijft de noden en behoeften van ouderen, en omvat dus de prioriteiten van de ouderenraad. Beleidsmakers kunnen die prioriteiten gebruiken in hun verkiezingsprogramma, of na de verkiezingen om het beleidsplan op te maken.   

Elke ouderenraad schrijft het memorandum op zijn eigen manier. Elk traject is een uniek proces. De Vlaamse Ouderenraad is benieuwd naar al die verschillende memorandumtrajecten, en gaat daarom met verschillende ouderenraden in gesprek. Hoe kijken zij naar de verkiezingen van 2024? Wie denkt er mee na over hun memorandum? Welke punten schuiven zij naar voren? 

Belang van stemrecht 

Maar niet alleen het memorandum is van belang. Het is belangrijk dat ouderenraden ook de oudere inwoners van de stad of gemeente aansporen om te gaan stemmen. Zeker nu de opkomstplicht is afgeschaft. Niemand is daardoor nog verplicht om een stem uit te brengen. Het is aan de ouderenraden om te beklemtonen dat stemrecht wél blijft bestaan.  

Daarnaast kunnen ouderenraden de inwoners ook informeren over de verkiezingen, de verschillende partijen en de diverse standpunten. En ouderenraden kunnen ook drempels wegwerken voor ouderen, door bijvoorbeeld vervoer van en naar de stemhokjes te organiseren. Of ouderen te tonen hoe ze digitaal kunnen stemmen.  

Toegankelijk stemmen

Inter – Toegankelijk Vlaanderen maakte in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur twee brochures die steden en gemeenten op weg kunnen helpen om het stemproces voor iedereen toegankelijk te maken.

In deze brochure lees je hoe je stemlokalen toegankelijk kan inrichten, en hier leer je bij over het belang van communicatie, dienstverlening, begeleiding en klantvriendelijk onthaal.

Goede praktijken in beeld 

Wij lijsten hieronder enkele ouderenraden op, die in aanloop naar de verkiezingen ijverig aan het werk zijn. 

1. In gesprek met de ouderenraad van Lokeren 

De ouderenraad van Lokeren schrijft voor het derde jaar op rij een memorandum. Sterker nog. Voor de vorige verkiezingen schreef de raad twee memoranda. Eentje schoof de prioriteiten van de ouderen naar voren, het andere memorandum nam ook aandachtspunten van andere lokale raden mee. Benieuwd? Je leest er hier alles over.  

De raad schreef ook een advies om kiesbureaus op te richten in woonzorgcentra.

2. In Mol werkt de seniorenraad samen met de schepen en de seniorenconsulent

De seniorenraad van Mol vindt het erg belangrijk om inwoners te overtuigen dat stemrecht écht van belang is. Om die boodschap te verspreiden, krijgt de raad steun van de seniorenconsulent en de schepen. Samen werken ze drempels weg voor Molse senioren, en ze schrijven ook een memorandum uit. In drie video's leggen de schepen, seniorenconsulent en voorzitter van de seniorenraad je alles uit over hun traject

3. Schoten organiseerde een open brainstorm

De seniorenadviesraad van Schoten ziet het memorandum niet als een project van de Schotense seniorenadviesraad. Het is wél een project van alle Schotense ouderen. Om de mening van al die oudere inwoners te verzamelen, organiseerde de raad een open brainstorm. Benieuwd hoe dat liep? Je leest het hier.

4. Bevraging Sint-Niklaas, Sint-Laureins, Hoeilaart, Kortenaken en Gent

Sint-Niklaas maakte een digitale vragenlijst op, om ter voorbereiding van het memorandum de noden van de oudere inwoners te achterhalen. En ook Sint-Laureins ging met een vragenlijst aan de slag, net zoals de Stedelijke Seniorenraad Gent.

Hoeilaart pakt het op een andere manier aan. De gemeente plaatste een brievenbus, waar ouderen hun ideeën in kunnen steken. 

In Kortenaken ontwikkelde de seniorenraad een eigen spel om input van de oudere inwoners te krijgen. 

5. In Leuven worden er stemhokjes geplaatst in het woonzorgcentrum

Ter Vlierbeke, een woonzorgcentrum in Kessel-Lo, stelde enkele jaren geleden de vraag aan het stadsbestuur om stembureaus te organiseren in het woonzorgcentrum. En met succes! Hoe Ter Vlierbeke daarin slaagde? En of het veel energie vraagt om de stembureaus daar te plaatsen? Dat vertelt directeur Geutjens in dit artikel.

6. De seniorenadviesraad van Brakel roept inwoners op om te gaan stemmen

Via meerdere speeches wijst de voorzitters van de Brakelse seniorenadviesraad ouderen op het belang van stemrecht. Benieuwd? Je leest er alles over in dit artikel.

7. In Lummen organiseert een groep vrijwilligers een debat met politieke partijen

Zo'n 70 vrijwilligers in Lummen, waaronder ook enkele leden van de seniorenadviesraad, sloegen de handen in elkaar en schreven samen een memorandum. Dat stellen ze voor op een debat met alle Lummense politieke partijen. Hier vind je meer informatie.

8. Stad Antwerpen voorziet 'oefenstemcomputers'

In Antwerpen zal er elektronisch worden gestemd. Maar sommige inwoners hebben nog geen ervaring met elektronisch stemmen, anderen willen de stemprocedure graag nog eens oefenen. Daarom voorziet stad Antwerpen op veertien locaties stemcomputers, waarop inwoners kunnen oefenen. Meer lezen? Dat kan hier.

9. Aparte webpagina met alle informatie

Zowel Berlaar als Mechelen hebben een aparte pagina op hun stad- of gemeentewebsite met daarover informatie over de naderende verkiezingen. Berlaar deelt op die website zelfs een filmpje, dat uitleg geeft over de verkiezingen.

Benieuwd naar voorbeelden van memoranda?

Veel raden bezorgden ons al hun afgewerkt memorandum. Benieuwd? Je vindt ze hier

Onze speerpunten lezen?

Benieuwd naar de acht speerpunten die de Vlaamse Ouderenraad zelf naar voren schuift in zijn lokaal memorandum? Je vindt ze hier

Dit dossier wordt nog verder aangevuld. Onderneemt ook jouw ouderenraad acties in aanloop naar de verkiezingen van 2024? Neem dan contact op via lokaal@vlaamse-ouderenraad.be