“Hoe vaker mensen een oproep horen, hoe meer ze gaan nadenken over hoe belangrijk stemmen is”

Verkiezingen
Brakel

© Eric Van Steenberge, voorzitter seniorenadviesraad Brakel & eerste schepen Marleen Gyselinck, bevoegd voor senioren

De lokale en provinciale verkiezingen van 2024 komen steeds dichterbij. En daar zijn lokale ouderenraden zich van bewust, want steeds meer raden zetten acties op poten om ouderen te stimuleren om te gaan stemmen. Zo ook de seniorenadviesraad van Brakel. 

Waarom is het zo belangrijk dat ouderen aangemoedigd worden om te gaan stemmen?

Eric Van Steenberge: “Het is het eerste jaar dat er geen opkomstplicht meer is. Maar iedereen heeft wél nog stemrecht. We vinden het belangrijk dat we mensen, en dan vooral ouderen, daarop wijzen. We willen dat zoveel mogelijk Brakelse ouderen nog steeds gaan stemmen en hun mening en standpunten op die manier blijven verdedigen.”

“Om Brakelse ouderen daarvan bewust te maken, heb ik al – als voorzitter van de seniorenraad - meerdere speechen gegeven over het belang van stemrecht. Bijvoorbeeld op de seniorendansnamiddag, en op onze apéronamiddag voor 60-jarigen. Wat fijn is? De pers pikt die speeches altijd op en verspreidt de boodschap via lokale kranten en de lokale radio. Wat er dus voor zorgt dat mijn oproep om te gaan stemmen echt een grote groep bereikt. En hoe vaker mensen een bepaalde oproep horen, hoe meer ze gaan nadenken over hoe belangrijk stemmen is.”

“De reacties op mijn speeches zijn trouwens positief. Als ik mijn oor te luisteren leg bij de oudere inwoners en bij ouderenverenigingen, dan ziet het ernaar uit dat het grootste deel ouderen zal gaan stemmen. Ook politieke partijen zijn tevreden dat de seniorenraad daarrond sensibiliseert. Ook voor hen is het tenslotte belangrijk dat er voldoende wordt gestemd.”

Heeft de seniorenraad nog acties ondernomen?

Eric: “Ja. Brakel heeft drie woonzorgcentra. Aan alle drie de woonzorgcentra heb ik gevraagd of ze het zien zitten om een stemlokaal in te richten in het WZC zelf. Zo is het voor bewoners makkelijker om een stem uit te brengen, omdat ze zich niet moeten verplaatsen. Alle drie de WZC reageerden positief. Samen hebben we daarover een advies geschreven en doorgestuurd naar ons gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is momenteel aan het bekijken of het praktisch en technisch haalbaar is om stemlokalen in de WZC in te richten.”

“Stemlokalen in WZC zijn trouwens niet enkel een meerwaarde voor de bewoners. Ook voor buurtbewoners is het handig als ze zich minder ver naar een stemlokaal moeten verplaatsen. Komen de stemlokalen er niet? Dan zullen we moeten kijken of we vervoer kunnen organiseren van en naar stemlokalen.”

Hebben jullie ook een memorandum gemaakt?

Eric: “Ja. De denkmomenten van de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ van de Vlaamse Ouderenraad, en de bevraging ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ legden enkele pijnpunten bloot waar Brakelse ouderen mee worstelen. Dus op basis van die resultaten, en met het memorandum van de Vlaamse Ouderenraad bij de hand, hebben we een eigen memorandum opgemaakt.”

“De eerste versie van ons memorandum werd opgemaakt door enkele mensen uit ons dagelijks bestuur. Die versie heb ik vanuit een helikopterperspectief doorgelezen en aangepast. Ook de volledige seniorenraad kreeg de kans om op een bestuursvergadering feedback te geven. En eind januari wordt het memorandum voorgesteld op de algemene vergadering. Daar zijn ook alle ouderenverenigingen op aanwezig. We vinden het belangrijk dat ook zij mee inspraak hebben in het memorandum.”

 “Wanneer ons memorandum door iedereen gelezen en goedgekeurd is, zullen we het overmaken aan de politieke partijen. Maar op welke manier? Dat moeten we nog doorspreken met het dagelijks bestuur.”

“Het is belangrijk dat wij als seniorenadviesraad ook onze senioren aansporen om te gaan stemmen. Zeker nu de opkomstplicht is afgeschaft. Dit is een belangrijke democratische vernieuwing van het stemproces en zet er ons toe aan om bewust onze stem uit te brengen. Door de afschaffing van de opkomstplicht zullen de politieke partijen genoodzaakt zijn om bij verkiezingen aan de mensen uit te leggen waarom gaan stemmen en participeren aan de lokale democratie belangrijk is en een verschil kan maken. Niemand is daardoor nog verplicht om een stem uit te brengen. Maar het is aan ons om te beklemtonen dat stemrecht wél blijft bestaan. Wij moeten onze senioren bewust maken, sensibiliseren en enthousiasmeren van hun engagement om deel te nemen aan het verkiezingsproces, zodat ze weloverwogen een keuze kunnen maken.”

Een greep uit de speech van Eric