“Iedereen die zin heeft, mag mee nadenken over een thema”

Verkiezingen
Memorandumtraject Lokeren

De ouderenraad van Lokeren schreef al tweemaal een memorandum. En ook voor de verkiezingen van 2024 zijn de leden al druk in de weer. Telkens opnieuw hebben ze aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners. Marc Cogen, voorzitter van de ouderenraad, en Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenraad, vertellen ons graag meer over het memorandumtraject.

Hoe capteren jullie de noden en behoeften van de Lokerse 60-plussers, in aanloop naar het memorandum?

Vanoutrive: “De ouderenraad werkt met werkgroepen. In zo’n werkgroep wordt er in kleine groep nagedacht over specifieke thema’s, zoals wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid, inspraak, participatie, cultuur en sport. De werkgroepen denken niet alleen na over thema’s, ze koppelen hun denkwerk ook aan de prakijk. Zo heeft de werkgroep mobiliteit al een zevental knelpuntwandelingen georganiseerd. Bijvoorbeeld een voetpad dat niet rolstoeltoegankelijk is. Of drempels aan een zebrapad. Of onduidelijke wegwijzers. De conclusies die de werkgroep maakt, worden daarna doorsproken met de ouderenraad. Bij voorkeur zijn ook de bevoegde schepen en de mobiliteitsambtenaar aanwezig bij het bespreken van conclusies. Problemen die slechts een kleine ingreep vragen of niet veel kosten, worden vaak meteen aangepakt. Andere knelpunten worden meegenomen bij de opmaak van het memorandum.”

Cogen: “Dankzij die werkgroepen ontvangen we niet enkel input van leden van de ouderenraad, maar ook van gewone burgers. We stellen de werkgroepen open voor het brede publiek. Iedereen die zin heeft om mee na te denken over een thema, is welkom in onze werkgroep of op onze debatdag. Al bereiken we momenteel niet zoveel 60-plussers als dat we zouden willen. We hopen in de toekomst op een grotere opkomst.”

Vanoutrive: “Ook de verenigingen worden betrokken. Onze plannen worden daar toegelicht, zodat zij ook hun mening kunnen geven.”

Is het de eerste keer dat jullie een lokaal memorandum schrijven?

Vanoutrive: “Nee. Dit is de derde keer dat we aan een memorandum werken. Maar de input van onze twee vorige versies blijven we wel meenemen. Wat is er sinds de vorige verkiezingen al gerealiseerd? Op welke thema’s moeten we ook nu weer hameren? Wat zit er al in de pijplijn?”

“We maakten tijdens de vorige verkiezingen trouwens niet één, maar twee memoranda. We schreven een memorandum met alle prioriteiten van de ouderenraad. Maar omdat we sterk inzetten op participatie met de andere adviesraden, zoals de welzijnsraad, de jeugdraad en de cultuurraad, schreven we ook een tweede memorandum. Dat bevatte aandachtspunten van alle raden. Zo werd er gepleit voor de uitbouw van stevige adviesraden.”

Hoe brengen jullie het memorandum aan de man?

Vanoutrive: “We bezorgen ons memorandum aan alle politieke partijen. Indien een partij uitleg wenst, gaan we langs om ons memorandum persoonlijk toe te lichten. We organiseren ook altijd een debatavond. Daarop stellen we ons memorandum voor aan partijvoorzitters en afgevaardigden van de gemeente. Ook op dat debatmoment zijn meestal alle politieke partijen aanwezig.”

Cogen: “Die debatavond is een ideaal moment om partijvoorzitters uit hun kot te lokken. Onze moderator doet dat echt goed. Die spreekt de partijvoorzitters persoonlijk aan en legt de nadruk op wat écht belangrijk is voor de oudere inwoners. Niet enkel materiële zaken doen ertoe, zoals de aanleg van een nieuw zwembad. Ook aandacht voor mentaal welzijn is bijvoorbeeld belangrijk. En het oud kunnen worden in de stad zoals inwoners dat wensen. En een gevoel van veiligheid ervaren. Sinds de coronapandemie krijgt welzijn gelukkig meer aandacht.”

Vanoutrive: “Klopt. Na de vorige verkiezingen werd er bijvoorbeeld geopperd om een Sociale Kruidenier op te starten. Dat is een winkel die kwaliteitsvoeding en basisproducten ter beschikking stelt aan inwoners die het financieel moeilijker hebben. Daar is nu recent alles voor geregeld. En het lokaal dienstencentrum wil ook een sociaal restaurant openen. Zo kunnen inwoners niet alleen goedkoop eten, maar elkaar ook ontmoeten. Maar voorlopig heeft het LDC nog geen eigen stek. De locatie voor het LDC zal pas eind 2023 of in de loop van 2024 beschikbaar zijn. En ook de plannen voor het inrichten van een sociaal restaurant ontbreken voorlopig nog, dat vinden we een gemiste kans.”

Cogen: “Maar wie weet kan dit nieuwe memorandum weer wat zaken in beweging zetten.”

Meer weten over de lokale ouderenraad van Lokeren? Surf dan naar de website van de stad.

Benieuwd naar hoe andere lokale ouderenraden memorandatrajecten en de aanloop naar de verkiezingen aanpakken? Hier vind je meer artikels.