Maak je gemeente dementievriendelijk

Zorg & Gezondheid
aan de slag met dementievriendelijkheid  in je gemeente

Een dementievriendelijke gemeente is geen label dat je bekomt wanneer je een bepaalde checklist hebt afgevinkt. Het is wél een langdurig engagement van je gemeente om meer dementievriendelijk te zijn. Dementievriendelijkheid is een voortdurend proces. Ook maatwerk maakt daar deel van uit, en daarbij kan je als ouderenraad verschillende rollen opnemen. Door een duidelijke oproep te doen aan het lokaal bestuur, door met verschillende partners aan de slag te gaan, of door aan verbindende projecten, adviezen en acties te werken.

Doe een appél

Een appél doen aan lokale besturen om werk te maken van dementievriendelijkheid. Hoe doe je dat? Om ouderenraden en mantelzorgers op weg te helpen, bracht de Vlaamse Ouderenraad samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen het doe-boek 'Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen' uit. Het doe-boek is een interactieve PDF die oproept tot actie. Je kan het boek terugvinden via deze link.

In het doe-boek vind je onder andere inspirerende praktijken uit een andere gemeenten, en methodieken om noden van personen met dementie en hun mantelzorgers in kaart te brengen. Want een dementievriendelijke gemeente is een verhaal van gebundelde krachten met tal van partners.

Luister naar ervaringsdeskundigen

Bij de uitbouw van je dementievriendelijke gemeente is het belangrijk dat je ook de mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf betrekt. Een goed voorbeeld daarvan, is de stad Oostende. Paul werd enkele jaren geleden geconfronteerd met de diagnose dementie, en samen met zijn vrouw Katelijne maakt hij deel uit van de werkgroep dementievriendelijkheid. Hier vind je het volledige verhaal van Paul en zijn vrouw.

Ook groepen die zich in een kwetsbare situatie bevinden moeten gehoord worden. Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion stelde vast dat mensen met een migratieachtergrond niet spontaan de weg vinden naar hun ondersteuningsaanbod. Het Expertisecentrum ging in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals, en bundelde zijn bevindingen in het dossier ‘Dementie kent geen kleur’. Meer lezen daarover? Surf dan naar pagina 33 in het advies ‘Naar aanleiding van het Vlaams dementieplan 2021-2025’.

Want vooral door als gemeente samen te werken met verschillende partners, kan je er iets moois van maken!

Dementieplan van de Vlaamse overheid

Ook de Vlaamse overheid is overtuigd van de waarde van het concept dementievriendelijkheid. Het thema wordt in het dementieplan 2021-2025 opnieuw op de voorgrond geplaatst. De Vlaamse Ouderenraad pleit er in haar advies op het nieuwe dementieplan voor om dementievriendelijkheid maximaal te verbinden met zorgzame buurten.

En naast zorg moeten daarbij ook zaken als socio-culturele participatie en toegankelijkheid de nodige aandacht krijgen.

Interesse in het volledige advies? Je vindt het hier terug.

Kwaliteitsvolle dementiezorg

Als laatste is ook kwaliteitsvolle dementiezorg onontbeerlijk. Het referentiekader 'samen Mens' biedt handvatten om kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie te bevorderen. Want elke zorgorganisatie zet in op goede zorg, maar verstaat daar soms iets helemaal anders onder. Daarom werd er voor dementiezorg een referentiekader opgesteld, dat een aantal kapstokken bevat voor dementievriendelijke zorg. Het kader kan ervoor zorgen dat elke zorgsector die werkt rond dementie een gemeenschappelijk verhaal vertelt

Lees hier meer over het referentiekader én over Ferm Thuiszorg, een van de zorginstellingen die geselecteerd is om met het ‘samen Mens’-traject aan de slag te gaan.