Dossier: Nieuwe woonvormen voor ouderen

Wonen
woonvormen

De eigen woning aanpassen en/of renoveren is niet voor alle ouderen zinvol of wenselijk. Daarom moet het makkelijk, betaalbaar en aantrekkelijk zijn om te verhuizen naar een aangepaste woning in de buurt. Gemeenschappelijke woonprojecten zijn een interessante piste om langer zelfstandig te kunnen wonen en minder eenzaamheidsgevoelens te ervaren. Vandaag zijn de mogelijkheden en voordelen van nieuwe woonvormen voor ouderen vaak nog ongekend en de opstart ervan is niet altijd evident.

Toch tonen verschillende initiatieven aan dat er bij een deel van de ouderen duidelijk interesse is in alternatieve woonvormen. Als ouderenraad kan je aandacht creëren voor deze vernieuwende woonvormen, zodat ze sterker naar voren komen in de lokale beleidsvorming. 

Wij loodsen je door verschillende mogelijkheden en bestaande initiatieven. Klik op onderstaande links en kom meer te weten.

  • Thuis in de Toekomst: Een woontest die steden en gemeenten de kans geeft om hun inwoners te laten stilstaan en inspireren bij hun woonwensen.
  • Een assistentiewoning kopen: een goed idee?: Assistentiewoningen hebben heel wat voordelen, maar de aankoop ervan is niet zonder risico's. Om die risico’s bloot te leggen en de eigenaar-bewoner beter te beschermen, schreef de Vlaamse Ouderenraad een advies. 
  • De mobiele mantelzorgwoning: Een rolstoeltoegankelijke woning die in je tuin geplaatst kan worden om een persoon met een zorgvraag van dichtbij te kunnen helpen: in Gent kan het al via een pilootproject. 
  • Oost west, thuis best: De toenemende vergrijzing zorgt ook in Genk voor uitdagingen op het vlak van huisvesting en woonomgeving. 

 

Vraag de vorming 'Een sterk lokaal woonbeleid' aan

Wil je als ouderenraad een steentje bijdragen aan de woonsituatie van ouderen in je gemeente? Ben je je ervan bewust dat hun woning niet altijd voldoet aan hun noden en behoeften? Krijg je graag zicht op de hefbomen die je gemeente daarvoor zou kunnen gebruiken? Vlaamse Ouderenraad · Lokaal helpt je op weg met een nieuwe vorming.

Ontdek de vorming