Oost west, thuis best: Hoe willen ouderen wonen in 2030?

26 november 2018
Wonen
wonen ouderen

De toenemende veroudering zorgt ook in Genk voor uitdagingen op het vlak van huisvesting en woonomgeving. De huidige woonmodellen bieden immers niet altijd het juiste antwoord op de specifieke noden van de senioren van nu en in de toekomst. Daarom werkten de seniorenraad en de dienst Sociaal Welzijn van de stad samen met VormingPlus Limburg en UHasselt een advies uit voor het Genkse beleid. Via workshops, lezingen, wijkwandelingen en ontmoetingen, onderzochten ze hoe ouderen willen wonen in 2030.

Samen met studenten architectuur

Het doel van het project was om te komen tot een onderbouwd advies over wonen voor ouderen tegen 2030, waarbij de ouderen en de toekomstige ouderen maximaal betrokken waren en inspraak hadden. Meer dan 80 Genkse medioren en senioren en 50 studenten architectuur van UHasselt gingen samen aan de slag in dialoog met het stadsbestuur. Ze formuleerden aanbevelingen voor beleidsmakers en -ondersteuners.

Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, waar senioren en toekomstige senioren samen met jongeren werkten aan een gezamenlijk project rond wonen.

Verschillende methodieken

Voor de begeleiding werd samengewerkt met VormingPlus Limburg en UHasselt. Er werden verschillende methodieken gehanteerd, gaande van brainstormsessies over lezingen en workshops tot wijkwandelingen en huisbezoeken.

Inhoudelijk werd de focus op woonvormen al snel verruimd naar wonen in een aangename woonomgeving, waarbij niet alleen de vorm belangrijk is, maar zeker ook de buurt en het leven in die buurt. De resultaten van het project werden in aanwezigheid van honderden medioren en senioren officieel voorgesteld aan het stadsbestuur en Vlaams minister Vandeurzen.


Ontdek het volledige advies