Welzijn & sociaal contact
Naar aanleiding van de ouderenweek (november 2018) organiseerde de ouderenadviesraad van Temse in elke deelgemeente een ontmoetingsmoment met als slogan 'De soep staat klaar'.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De ouderenadviesraad van Nazareth was al geruime tijd op zoek naar een ontmoetingsplek waar ouderen mekaar gewoon kunnen ontmoeten. Enkele maanden geleden had het gemeentebestuur de opportuniteit het vroegere parochiaal centrum aan te kopen en er een cultureel centrum van te maken. Dit bood kansen om de wens van de ouderenadviesraad in vervulling te laten gaan. In het café dat er van oudsher was, kwam er ruimte vrij voor een vaste ontmoetingsplek op donderdag, de marktdag in Nazareth.
lees meer
Zorg & gezondheid
In het kader van het project Hartveilig Lommel, waarin de stad haar inwoners stimuleert om deel te nemen aan de opleiding reanimeren en defibrilleren van het lokale Rode Kruis, besloot de Lommelse seniorenraad over te gaan tot de aankoop van een mobiel AED-toestel. Dit toestel kan door alle ouderenverenigingen gratis ontleend worden voor hun activiteiten.
lees meer
Wonen
De toenemende veroudering zorgt ook in Genk voor uitdagingen op het vlak van huisvesting en woonomgeving. De huidige woonmodellen bieden immers niet altijd het juiste antwoord op de specifieke noden van de senioren en de toekomstige senioren. Daarom werkte de seniorenraad in samenwerking met VormingPlus Limburg en UHasselt aan een advies voor het Genkse beleid.
lees meer
Leren & digitale inclusie
De lokale ouderenraad van Lennik organiseert een cursus smartphone en SMS. Ouderen kunnen deelnemen samen met hun kleinkinderen. In de cursus oefenen ze hoe ze met elkaar kunnen communiceren via de smartphone. Ze geven enkele tips en sterktes mee.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In 2009 sloegen een woonzorgcentrum uit Vorst, het atheneum van Oudergem en de projectvereniging Entr’Ages de handen in elkaar. De jongeren interviewden oudere Brusselaars over hun jeugd en hun opvattingen over de jeugd van vandaag. De resultaten van die interviews werden verwerkt in een theaterstuk, gebracht door enkele ouderen in kwestie en een klas van het atheneum.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Heel wat gemeenten organiseren bijles voor gevluchte kinderen, zodat ze kunnen aansluiten bij het reguliere onderwijs. Vaak engageren ook ouderen zich om de kinderen te helpen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In een intergenerationeel kookproject van JOKA, een organisatie die jongerenkampen organiseert in zorg-voorzieningen, maakten jong en oud samen gerechten van vroeger. Ze gebruiken daarbij kookmateriaal van toen en bij het opdienen hoorde ook servies van vroeger. In een latere fase kregen de gerechten een hedendaagse interpretatie. Aan het einde van het traject stelde de deelnemers een kookboek samen die beide versies combineerde.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Er zijn steeds meer ouderen in Bocholt. Om aan hun noden en behoeften tegemoet te komen, beslisten de gemeente, het OCMW en de ouderenraad te luisteren naar de mensen zelf. Daarvoor organiseerden ze samen het congres ‘Zilverschoon’ met lezingen over wonen, actief ouder worden, dementie, digitalisering, … Ouderen gingen mee de discussie aan over hoe ze deze thema’s in Bocholt ervaren. Vanuit die inbreng willen ze een kwaliteitsvol zorg- en welzijnsplan in Bocholt opstellen, op maat van iedere oudere.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Voor het project Full Buddy van Bond Moyson bezoeken vrijwillige 60-plussers de alleenstaande, kwetsbare ouderen in Wervik. De vrijwilligers zijn zowel leden van de mutualiteit als andere geïnteresseerden, net zoals de kwetsbare ouderen.
lees meer