Welzijn & sociaal contact
Buurtschatten in Antwerpen-Noord is een project dat sterk vertrekt vanuit de ABCD-methodiek. Het steunt op een optimistische visie die vertrekt vanuit de kracht en creativiteit van de mensen zelf om solidaire en boeiende initiatieven voor de buurt op te zetten. Bewoners zijn het best geplaatst om vanuit hun dagelijkse beleving van wat zich voordoet in de wijk, het gesprek aan te gaan met de overheid over ondersteunende beleidsmaatregelen. Het initiatief vertrekt dus niet vanuit subsidies, overheden of sociale organisaties waar nadien ideeën ingekapseld worden, maar vanuit de buurtbewoners en hun talenten.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Laarne zet lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof talentscouts in die op zoek gaan naar ‘mensen met talenten’ en ‘mensen met wensen’. Die zoeken ze in de buurt waar ze wonen, in hun vereniging, sportclub, ... Het dienstencentrum brengt vervolgens de wensen en talenten in contact met elkaar. Iemand die gerust op wandel wil met een buur die wat minder mobiel is, iemand met groene vingers die wil helpen in de tuin, buren die hulp nodig hebben op de pc, mensen die gewoon graag bij iemand een tas koffie gaan drinken en een praatje maken, ... De talentscouts brengen de noden en talenten in kaart, en het dienstencentrum maakt de puzzel.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Bij Werkgroep Integratie Migrantenvrouwen Mortsel, kortweg WIMM, zetten vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten stappen naar meer zelfredzaamheid. Elke week komen er zo’n 50 dames samen om elkaar te helpen bij hun integratie.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Samenlevingsopbouw brengt in Antwerpen-Noord, Deurne-Noord, Deurne-Zuid, Oud-Borgerhout en Kiel buren bij elkaar: mensen die goed Nederlands spreken en mensen die dat willen leren.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Ongeveer 3 jaar geleden kwam op een bijeenkomst van OKRA Lommel ter sprake dat het voor alleenstaanden moeilijk is om deel te nemen aan activiteiten. Daar wilden enkele leden van de afdeling die dat zelf ervaarden, iets aan doen.
lees meer
Wonen
Enkele alerte ouderen signaleerden de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen voor ouderen in Borgerhout. Het platform ‘Ouderenzorg Antwerpen’ (bundeling van verschillende organisaties) en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning hadden oor naar hun verhaal en sloegen de handen in elkaar.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Een eenvoudig klusje, een boodschap, iemand vervoeren, paperassen ontcijferen, huiswerk begeleiden, of soms gewoon wat gezelschap… Veel mensen willen graag een handje helpen en de sociale contacten in hun buurt versterken, maar vaak weten mensen niet wie in hun naaste omgeving welke hulp zou kunnen gebruiken. Omgekeerd hebben de buurtbewoners bij wie de hulp welkom zou zijn, wat schroom om dat kenbaar te maken. De Buurttelefoon brengt daar verandering in.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Zorg Samen Straten, een project van Antwerpen Aan ’t Woord, wil sinds het najaar van 2016 buren samenbrengen om eenzaamheid tegen te gaan. Ze willen straten creëren met bijzondere aandacht voor vereenzaming en kwetsbaarheid.
Buren zijn alert voor kwetsbare mensen, die op hun beurt het gevoel krijgen dichtbij steun te kunnen vinden.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Hoegaarden ontstond een van de allereerste zorgnetwerken in Vlaanderen. Zo’n 12 jaar geleden bestudeerde een opbouwwerkorganisatie de sociale situatie in Hageland-Haspengouw. Hoegaarden ging met de resultaten aan de slag en ontwikkelde ‘Buren voor Mekaar’.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Neerpelt is een gemeente met een Schepen van Buurtontwikkeling, wat niet alledaags is. In 2007 was er ook een oproep naar vrijwilligers in de wijk ‘het Look’ om het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners aan te wakkeren en tegelijk sociale netwerken te versterken. Samen met de politie, de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Kempisch Tehuis’ en RIMO Limburg zetten ze een aantal acties op rond sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep en trager verkeer. Daaruit ontstond de groep van Pleinverzorgers.
lees meer