Mobiliteit & toegankelijkheid
Dankzij acties van de lokale ouderenraad van Gooik werd het een stuk eenvoudiger om het ziekenhuis in Halle te bereiken met het openbaar vervoer. De lokale ouderenraad van Halle zorgde voor de kers op de taart door te ijveren voor een veilige oversteekplaats.
lees meer
Verkiezingen
Ook ouderen die in woonzorgcentra wonen moeten de kans krijgen om hun stem uit te brengen. De lokale ouderenraad van Gooik adviseerde het stadsbestuur om stemhokjes in te richten in woonzorgcentra.
lees meer
Wonen
Renovatiewerken zijn voor heel wat ouderen onbetaalbaar. De lokale ouderenraad van Gooik verkende de mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen en adviseerde het gemeentebestuur om in te tekenen op een project van de provincie Vlaams-Brabant.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Om ook ouderen die minder mobiel zijn de kans te geven om deel te nemen aan de activiteiten van de seniorenmaand, richt de ouderenadviesraad van Haacht een vervoersdienst in.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Zottegem neemt het devies ‘samen sta je sterker’ ter harte en werkt samen met de raad voor personen met een beperking aan een toegankelijker Zottegem.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
In Berchem wordt de ouderenraad standaard op de hoogte gebracht van geplande wegenwerken en krijgen ze steeds de kans om advies te geven.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenraad van Heist-op-den-Berg wachtte niet op een adviesvraag, maar besloot om zelf een aantal adviespunten te formuleren voor het meerjarenplan van de gemeente.
lees meer
Werking ouderenraden
Via een mysterieuze campagne wist de gemeente Diepenbeek de interesse voor de lokale adviesraden te prikkelen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Rotselaar stak heel wat tijd en energie in hun memorandum. Ze zijn dan ook niet van plan om de inhoud van het document uit het oog te verliezen. Het memorandum willen ze gebruiken als leidraad doorheen de nieuwe bestuursperiode! Het memorandum kwam niet in één, twee, drie tot stand. Er ging een lang proces aan vooraf.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Enkele jaren geleden werd de Markt in Deinze volledig opnieuw aangelegd. Er was echter sprake van enkele schoonheidsfoutjes. Vooral de vele losliggende kasseien waren een doorn in het oog. Hierdoor was een valpartij immers nooit veraf.
lees meer