Verkiezingen
De seniorenraad van Heuvelland maakt een memorandum op. En daarvoor wil de raad ook noden en behoeften van 55-plussers verzamelen.
lees meer
Leren & digitale inclusie
In het kader van de Seniorenweek werd in het Oost-Vlaamse Vinkt een intergenerationele, digitale speurtocht op poten gezet. Het doel? De digitale vaardigheden van jongeren én ouderen verbeteren. 
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Het gemeentebestuur en het OCMW van het Oost-Vlaamse Hamme zetten zich al lange tijd in om mensen met dementie te ondersteunen. Om die aandacht en sensibilisering te verhogen, plaatste de gemeente nu twee dementiebomen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Temse schreef een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2024.
lees meer
Verkiezingen
De Gentse Ouderenraad schreef een memorandum voor een leeftijdsvriendelijke stad. De raad deelt het volledige memorandum alsook een verkorte versie.
lees meer
Verkiezingen
Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Antwerpen Stad werkte aan speerpunten voor een leeftijdsvriendelijke stad. Die werden gebundeld in het memorandum 2025-2030. 
lees meer
Verkiezingen
In Nazareth werkten de ouderenraad en de toegankelijkheidsraad samen aan het memorandum. 
lees meer
Ouderengids
Naar aanleiding van het nieuwe jaar, bracht stad Eeklo de seniorengids 2024 uit.
lees meer
Verkiezingen
Met het oog op de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 heeft de Latemse seniorenadviesraad een memorandum opgesteld. Hiermee willen ze inspelen op de opmaak van de partijprogramma’s. Hierbij vind je het memorandum.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De Sint-Jozefwijk in Eeklo heeft sinds de zomer van 2023 maar liefst 11 straatambassadeurs. Het doel? Een aanspreekpunt en luisterend oor zijn voor de buurtbewoners. 
lees meer