Inhoud: Duid je keuze aan
Contactpersoon ter plekke
Praktisch
Datum Adres Uur Bewerkingen
Geef minstens twee mogelijke data + tijdstippen weer waarop de vorming kan ingepland worden.
Duurtijd: 2,5 uur (= geen aanpassing mogelijk)
Extra
Richtlijn max. 16 personen
Zie onderaan dit formulier voor minimale didactische benodigdheden:
Vorming ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’: beamer en laptop