Meer bewegen in Hoeilaart dankzij IPitup-beweegbank

Sport & bewegen
IPitup-beweegbank uitgetest

Te lang aan een stuk zitten is niet goed voor de gezondheid. Om dat sedentaire gedrag te doorbreken ontwierpen Miel Vanhaverbeke en Maarten Thysen de IPitup-beweegbank. Aan deze bank hangen instructies voor lichaamsoefeningen die je ter plekke kan uitvoeren. Even zitten en even bewegen, de bank zorgt voor het optimale evenwicht. Het succes van de IPitup-beweegbank groeit snel. Ook de ouderenraad van Hoeilaart was enthousiast over de mogelijkheden die deze unieke bank biedt.

Sport en beweging in het memorandum

Uit een bevraging van de ouderen in Hoeilaart bleek dat het thema zorg en gezondheid de gemoederen van de lokale ouderen beroert. In zijn memorandum voor de beleidsperiode 2019-2024 heeft de ouderenraad dan ook veel aandacht voor het thema. De raad vraagt onder andere om duidelijke informatie en uitbreiding van de zorg- en dienstverlening.

Opvallend is dat de ouderenraad ook pleit voor preventie door de gemeente te wijzen op de voordelen van investeren in sport en beweging voor ouderen. Uit onderzoek blijkt immers dat voldoende bewegen latere gezondheidsproblemen kan voorkomen. In dit licht oppert de Hoeilaartse ouderenraad dat deze investering niet enkel een teken is van goed bestuur, maar ook een kostenbesparende beleidslijn op lange termijn.

Kleine ingrepen maken een groot verschil

Concreet denkt de ouderenraad aan een aantal kleine ingrepen die veel zouden kunnen veranderen op het vlak van sport en beweging voor ouderen. In de eerste plaats pleiten ze voor het meer toegankelijk maken van de bestaande sportinfrastructuur voor ouderen. Dit kan door niet alleen ’s avonds, maar ook overdag sportactiviteiten te organiseren. Daarnaast willen ze de aandacht vestigen op het feit dat de bestaande sportsite Koldam te ver uit het centrum ligt, wat een hinderpaal vormt voor ouderen om de site op te zoeken. Ten slotte denken ze ook aan een aantal aanmoedigende factoren, zoals bijvoorbeeld lagere sporttarieven voor 55-plussers.

Installatie van de beweegbank

De ouderenraad zette meteen actief in op de realisatie van hun memorandum door het beleid te adviseren een IPitup-beweegbank te installeren. Veel ouderen hadden kennis gemaakt met dit toestel tijdens de sporteldag die in augustus georganiseerd werd. Er was veel enthousiasme over de mogelijkheden die zo’n bank biedt om ouderen aan het bewegen te krijgen. De ouderenraad slaagde er in om ook het lokale bestuur warm te maken voor het idee en sinds december 2018 staat de nieuwe bank te pronken in het centrum van Hoeilaart. De locatie is vlakbij het trefpunt waar geregeld activiteiten voor ouderen georganiseerd worden en bovendien ook vlakbij de lokale school, winkels en openbare toiletten. Om dit succesvolle traject te bekronen plant de ouderenraad in het voorjaar een vorming met een beweegcoach, zo kunnen de ouderen leren hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe beweegbank.

Wat is een IPitup-beweegbank?

De basis ziet er uit als een gewone zitbank, maar dankzij de toevoegingen is een brede waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk. Een infopaneel op de bank stelt een aantal basisoefeningen voor. Meer ambitieuze sporters kunnen gebruikmaken van de gratis app. Die toont een heel oefenprogramma op en rond de bank. De beweegbank laat mensen op een zeer laagdrempelige manier bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast stimuleert de beweegbank ook sociale interactie. Dankzij de verschillende oefenstations kunnen tot zes mensen tegelijk aan de slag. Wie van de IPitup-beweegbank gebruikmaakt, slaat al snel een praatje met andere gebruikers. Tot slot is de beweegbank ook simpelweg een comfortabele zitbank waar buren kunnen afspreken.

 

Ook in jouw gemeente? 

Op www.ipitup.be/referenties vind je een overzicht van de verschillende locaties waar een IPitup-bank staat. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, want er komen steeds meer IPitup-beweegbanken bij. Ook bij je gemeente kan je informatie opvragen. In sommige gevallen worden ook coaches ter beschikking gesteld.

 

In het januarinummer (2019) van Actueel (het magazine van de Vlaamse Ouderenraad) verscheen een artikel over de IPitup-beweegbank.

Met bijdragen van Ingrid Peeters (Coördinator OKRA-SPORT+) en Miel Vanhaverbeke (Initiatiefnemer IPitup-beweegbank).