Seniorenbeurs informeert Hovese ouderen over woningaanpassingen

20 april 2022
Wonen

In 2017 werd het lokaal dienstencentrum in Hove gerenoveerd. Om zijn aanbod ruim bekend te maken, organiseerde het LDC een Seniorenbeurs. Vijf jaar later vindt de tweede beurs plaats - de coronapandemie maakte het namelijk niet mogelijk om de eerste beurs sneller een vervolg te geven. “Op onze tweede editie willen we ouderen laten kennismaken met mogelijkheden om hun woonsituatie aan te passen, opdat ze zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen”, vertelt Gerda Vos, coördinator van het dienstencentrum in Hove.

Een ouderenbehoefteonderzoek in 2019 wees uit dat de meeste ondervraagde 60-plussers in Hove zelfstandig thuis wonen. “Het behoefteonderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de seniorenadviesraad”, legt Vos uit. “Het onderzoek leerde ons dat slechts 11% van de oudere inwoners in een aangepaste woning verblijft. 32% van de ondervraagden verblijft zelfs in woning die helemaal niet is aangepast aan hun noden en behoeften.”

Het thema van de Seniorenbeurs is daarom ‘zorgzaam wonen’. “Op de beurs, die doorgaat op 23 en 24 april, zullen bezoekers leren hoe ze hun woning kunnen aanpassen. Ze kunnen informatie inwinnen en hulporganisaties leren kennen. Er zullen ook twee sprekers aanwezig zijn. Op zaterdag 23 april komt onderzoeker aan de KU Leuven Pascal De Decker bijvoorbeeld langs. Hij zal de bezoekers van een lezing voorzien met als thema ‘Ouder worden op de juiste plaats’. Op zondag 24 april zal architect Ben Martens de bezoekers dan weer inspirerende voorbeelden geven van levenslang wonen.”

Het doel van de beurs? “Mensen op tijd laten nadenken over hun woonsituatie”, legt Vos uit. “We hopen dat ze door de beurs aangezet worden om na te denken of hun woning de juiste plek is om ouder te worden. En dat ze ook op tijd gaan ingrijpen als er aanpassingen moeten gebeuren aan de woning.”

Meer weten over de beurs? Surf dan naar de website van de gemeente.