Bezoek aan 80-jarigen in Aarschot

22 Oktober 2018
Wonen
Rookmelder

Aan elke 80-jarige inwoner van groot-Aarschot wordt op de dag van de verjaardag een bezoek gebracht.

Een lid van de ouderenadviesraad brengt een bezoek aan de 80-plussers. Tegelijkertijd overhandigt hij of zij een rookmelder die eventueel ook wordt geïnstalleerd.