Senioren Thuis

05 november 2018
Wonen
Senioren Thuis

Enkele alerte ouderen signaleerden de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen voor ouderen in Borgerhout. Het platform ‘Ouderenzorg Antwerpen’ (bundeling van verschillende organisaties) en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning hadden oor naar hun verhaal en sloegen de handen in elkaar.

Ze openden in 2014 een sociale woning waarin vijf kwetsbare alleenstaande ouderen een appartement kunnen huren. Ze hebben hun eigen kamer en delen een leefruimte en keuken.

Julia, 72 jaar: “Samenwonen motiveert ouderen om elkaar te helpen. Daardoor kunnen ze langer zelfstandig wonen. De medebewoners herkennen zichzelf in elkaar en hebben respect voor elkaar.”

In tussentijd zijn er een aantal huizen bij gekomen. Het samenwonen wordt ondersteund door een van de oudere vrijwilligers die oorspronkelijk aan de kar trok.

Julia, 72 jaar: “Ik ben het aanspreekpunt voor zowel bewoners en mantelzorgers als vrijwillige en professionele
hulpverleners die over de vloer komen. De bewoners worden rechtstreeks betrokken bij de inrichting van de eigen leef- en
zorgomgeving.”

Meer informatie

www.seniorenthuis.net