Advies stemhokje in woonzorgcentra

19 februari 2020
Verkiezingen

De ouderenraad van Gooik stelde vast dat de bewoners van de Gooikse woonzorgcentra amper de kans kregen om hun stem uit te brengen tijdens de verkiezingen. Er werden systematisch doktersbriefjes uitgedeeld en volmachten geronseld. Dat kan beter, dacht de raad. Ze richtten een advies aan het gemeentebestuur met de vraag om kiesbureaus in te richten in de woonzorgcentra. Het bestuur besliste daarop om tijdens de verkiezingen stemhokjes te installeren in de woonzorgcentra. Met resultaat, want tijdens de laatste verkiezingen bleef het aantal doktersbriefjes beperkt en brachten heel wat bewoners opnieuw zelfstandig hun stem uit.