Memorandum Gistel 2024

25 april 2023
Verkiezingen

De vergrijzing is al enkele jaren een feit. Ook bij de Gistelse bevolking. Daarom vraagt de seniorenadviesraad - via het lokaal memorandum - aandacht voor de Gistelse ouderen.