Ter Vlierbeke in Kessel-Lo organiseert al jaren stemhokjes in het woonzorgcentrum

24 Oktober 2023
Verkiezingen

Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo (Leuven) organiseert al jaren stemhokjes in het woonzorgcentrum. Want veel bewoners ontzien zich de verplaatsing naar een extern stembureau, terwijl ze wél het recht hebben om een stem uit te brengen. Danny Geutjens, directeur in Ter Vlierbeke, vertelt meer over de organisatie.

Hoe organiseer je zoiets?

Geutjens: "Of het moeilijk is om een stemlokaal op te zetten in het WZC? De eerste keer was dat niet evident. Ik heb toen een mail gestuurd naar onze stadsdiensten, met een motivatie waarom we stemhokjes mogelijk moeten maken. Bewoners zien een verplaatsing naar een extern stembureau vaak niet zitten. Artsen schrijven zelfs vaak een attest dat de bewoner niet kan gaan stemmen, ongeacht of de bewoner daar fysiek wel of niet nog toe in staat is."

"Een extra motivatie? In Ter Vlierbeke is er ook een Lokaal Dienstencentrum. Door daar een stemlokaal in te richten, leert de buurt het LDC meteen kennen."

En dus kwam er een stemlokaal in het WZC?

Geutjens: "Klopt. Er was sowieso maar één stemlocatie in de buurt. Namelijk in de sporthal. Daar waren wel meerdere stembureaus, maar voor een aantal bewoners was de sporthal toch te ver. Stad Leuven onderzocht daarom of Ter Vlierbeke voor sommige inwoners een betere locatie was. En met succes, want er werden drie stembureaus van de sporthal verplaatst naar het WZC. Nu kunnen mensen dus gaan stemmen in de sporthal, of in het WZC."

"Waarom drie stembureaus? Medewerkers van de technische dienst van stad Leuven zijn komen opmeten hoeveel stembureaus er in het WZC geplaatst konden worden. Onze cafetaria is groot genoeg voor drie stembureaus, met voldoende ruimte voor stemhokjes, stemcomputers, tafels voor de voorzitter en bijzitters enzovoort."

Blij met het resultaat?

Geutjens: "Dat zal wel zijn. Onze bewoners zijn tevreden en kunnen stemmen, en ook voor veel buurtbewoners is het WZC dichter dan de sporthal. En zelfs de stadsdiensten zijn tevreden, want het is nu minder druk in de sporthal. Elk verkiezingsjaar contacteert de stad ons met de vraag of we onze locatie nog steeds ter beschikking stellen. En wij bevestigen elke keer."

Is het organisatorisch moeilijk?

Geutjens: "Je moet er rekening mee houden dat de stembureaus een week voor de verkiezingen klaar worden gemaakt. Een deel van onze cafetaria wordt dan dus afgesloten, maar er is nog voldoende ruimte om de cafetaria open te houden. Op de dag zelf zorgen de medewerkers en ik er afwisselend voor dat we aanwezig zijn."

"Maar ik vind alles de moeite waard. Een mailtje of telefoontje naar de stadsdiensten - met een goede motivatie - kan dus voldoende zijn om het voor ouderen makkelijker te maken om te stemmen. Want ouderen moeten de kans krijgen om hun stem te laten gelden! En verder moet je ervoor openstaan om te ondersteunen, zowel fysiek als logistiek."