Uitbouw van meer dan 100 zorgzame buurten

Zorg & Gezondheid
Zorgzame buurt

Minister van Welzijn Wouter Beke lanceerde midden vorig jaar een oproep om projecten rond zorgzame buurten te financieren. Het doel? Zorgzame buurten verder uitbouwen via partnerschappen met onder andere lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties. Alsook via het bieden van coaching en ondersteuning aan de geselecteerde projecten. Maar wat houdt die ondersteuning precies in?   

Coaching en ondersteuning 

Na de oproep van minister Beke werden er meer dan 150 voorstellen ingediend. De voorstellen kwamen van lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties. De hoeveelheid aan interesse maakt duidelijk dat verschillende lokale besturen zoekende zijn naar hoe ze een zorgzame buurt kunnen uitbouwen. 

In totaal zijn er over heel Vlaanderen en Brussel 133 projecten geselecteerd, en de ondersteuning ging van start op 1 maart. De geselecteerde projecten krijgen nu twee jaar coaching en ondersteuning. Die coaching gebeurt door de Koning Boudewijnstichting.  

Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen leeft, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. 

Meer informatie over een zorgzame buurt vind je in deze video.

Formeel en informeel

In een zorgzame buurt wordt de nadruk gelegd op het bieden van de juiste zorg. Zowel formeel als informeel. In een zorgzame buurt kan een inwoner zorg ontvangen van een goede buur, maar ook van professionals en zorgorganisaties. En ook het geven van zorg staat in een zorgzame buurt centraal. Een inwoner die graag iets wil betekenen voor een zorgbehoevende buur, bijvoorbeeld. Maar dat alle bewoners, zorgvoorzieningen en eerstelijnszones samenwerken, staat buiten kijf. Zo worden sociaal isolement en eenzaamheid aangepakt. 

De overheid hoopt niet alleen de geselecteerde projecten te ondersteunen, minister Beke wil ook andere buurten stimuleren om in te zetten op een zorgzame buurt. Ook drempels zullen worden weggewerkt, zodat andere projecten eenvoudiger kunnen opstarten.

Zelf een zorgzame buurt opstarten?

Op de website van Zorgen voor Morgen vind je inspiratie over hoe je een zorgzame buurt kan opstarten.

Meer informatie

Benieuwd naar alle projecten? Je vindt ze hier. (De projectoproep is ondertussen afgesloten.)