Mechelen gaat mantelzorgers van mensen met dementie meer ontzorgen

Zorg & Gezondheid
Ontzorgen Mechelse mantelzorgers

Een mantelzorger zorgt op regelmatige basis voor een zorgbehoevende partner, een (schoon)ouder, een kind, een buur of een goede vriend. Er bestaan verschillende premies waar een zorgvrager of een mantelzorger recht op heeft, maar elke premie kent voorwaarden en aanvraagprocedures. Ook stad Mechelen voorzag een mantelzorgpremie voor Mechelse mantelzorgers. Maar recent besliste de stad om mantelzorgers niet enkel financieel te ondersteunen.  

Mantelzorgers nemen veel extra taken op voor de persoon die mantelzorg krijgt. En nog kampen ze vaak met een schuldgevoel omdat ze vinden dat ze niet voldoende doen, weet Mathias Vaes, afdelingshoofd lokale zaken in Mechelen. “Als mantelzorger heb je vaak een eigen gezin. En plots krijg je er nog iemand extra bij om voor te zorgen, dat is heel zwaar. Je wilt je eigen leven tenslotte ook onderhouden. Dat mantelzorgers dus met een schuldgevoel kampen, is onterecht. Ze ondersteunen de zorgbehoevende persoon niet te weinig, maar hebben wel nood aan meer en betere ondersteuning.” 

“Als mantelzorger heb je vaak een eigen gezin. En plots krijg je er nog iemand extra bij om voor te zorgen, dat is heel zwaar."

Mathias Vaes, afdelingshoofd lokale zaken

Inloophuis  

Mechelen kent al enige tijd een inloophuis voor mensen met dementie, ’t moNUment. “Daar konden mensen terecht met inhoudelijke vragen. Maar nadat ze op weg werden geholpen, moesten ze zelf nog tal van administratieve zaken regelen. Veel mantelzorgers nemen zelfs geregeld verlof om al die zaken in orde te brengen”, vertelt Vaes.  

"Uit focusgroepen blijkt dat mantelzorgers meer nood hebben aan inhoudelijke en administratieve ondersteuning."

Gabriella De Francesco, schepen

Bovenop de inhoudelijke ondersteuning, gaf de stad mantelzorgers ook een mantelzorgpremie van 25 euro in de maand. “Maar die 25 euro loste de zware last die op de schouders van de mantelzorgers rust niet op”, vindt schepen van sociale zaken Gabriella De Francesco. Uit focusgroepen die ’t moNUment organiseerde, bleek dat mantelzorgers meer nood hebben aan inhoudelijke ondersteuning, administratieve ondersteuning en vooral ook tijd en ontstressing. “Daarom hebben we beslist om die premie af te schaffen. Enkel mensen met financiële moeilijkheden krijgen de premie nog.”  

Administratieve ondersteuning 

In plaats van een premie, zal Mechelen nu andere vormen van ondersteuning voorzien. “De bedoeling is dat mantelzorgers in het inloophuis naast informatie over de soorten zorg en ondersteuning, nu ook hulp bij administratieve zaken en rechtentoekenning zullen krijgen. Want mensen vinden makkelijk de weg naar het inloophuis. En door alle informatie op één plaats aan te bieden, verlaag je de drempel om hulp te zoeken”, legt Vaes uit.  

"Mensen vinden makkelijk de weg naar het inloophuis. En door alle informatie op één plaats aan te bieden, verlaag je de drempel om hulp te zoeken.”

Mathias Vaes, afdelingshoofd lokale zaken

Elke mantelzorger die langsgaat in het inloophuis, zal een maatschappelijk assistent toegewezen krijgen. Die assistent brengt dan alles voor de mantelzorger in orde. “Mantelzorgers worden niet meer naar her en der doorverwezen, maar vinden alle hulp op dezelfde plaats en bij dezelfde persoon”, bevestigt Vaes. De maatschappelijk assistent heeft trouwens contact met woonzorgcentra, dagcentra, lokale dienstencentra en noem maar op. “We kunnen intersectorale samenwerkingen opzetten, dat maakt de ondersteuning een pak sterker.” 

Het inloophuis staat ook in contact met de eerstelijnszone in Mechelen. “Huisartsen of andere zorgverleners die signalen opvangen bij mantelzorgers, kunnen hen doorverwijzen naar het inloophuis. Zo bereiken we een grote groep”, knikt De Francesco.  

Deelnemen aan activiteiten 

De maatschappelijk assistent kent niet enkel de sociale kaart - een kaart waar burgers en hulpverleners informatie vinden over hulporganisaties in het sociale domein -, hij brengt ook de aanvragen en andere paperassen voor de mantelzorger in orde. “Want voor elke organisatie waar je langs kan gaan voor ondersteuning, moet je nu zelf een aanvraagformulier invullen of een afspraak vastleggen. Dat is allemaal extra werk voor de mantelzorger”, vertelt De Francesco.  

"Door de stress van het papierwerk weg te nemen bij mantelzorgers, komt er tijd en ruimte vrij om echt te zorgen."

Mathias Vaes, afdelingshoofd lokale zaken

Vaes hoopt dat Mechelen van het inloophuis een plek kan maken waar mantelzorgers deelnemen aan activiteiten, terwijl de maatschappelijk assistenten ondertussen hun paperassen in orde maken. “Door de stress van het papierwerk weg te nemen bij mantelzorgers, komt er tijd en ruimte vrij om echt te zorgen”, vertelt hij.  

Toekomstplannen 

Momenteel geldt de extra ondersteuning enkel voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. “Maar als deze manier van werken aanslaat in ’t moNUment, sluiten we niet uit dat er gelijkaardige projecten komen voor andere mantelzorgers”, bevestigt De Francesco.  

“Dat is hoe wij werken”, lacht Vaes. “Als we voelen dat er ergens een nood is, dan zetten we iets op poten om aan de nood tegemoet te komen. We staan er altijd voor open om nieuwe zaken uit te proberen. En slaat het niet aan? Dan herzien we het project. Slaat het wel aan? Dan breiden we uit. Aangezien de vraag kwam vanuit het inloophuis, proberen we dit nieuwe concept eerst daar uit. En we zien wel welke noden de toekomst nog brengt.” 

Meer informatie

Door de coronapandemie stond de hervorming tijdelijk on hold, maar in april zal de eerste maatschappelijk werker opstarten in ’t moNUment. Meer informatie vind je op www.mechelen.be/tmonument-inloophuis.