Dossier: Welke elementen spelen een rol bij de woningkwaliteit?

Wonen
woningkwaliteit

Veel mensen willen ook als ze ouder worden in hun thuisomgeving blijven wonen. Als ze daar echter kwaliteitsvol ouder willen worden, moet er voldoende aandacht zijn voor de woningkwaliteit. En daar knelt vaak het schoentje.

8 op 10 woont onaangepast

Zowel de energiezuinigheid en de veiligheid van de woning, als de toegankelijkheid en aangepastheid ervan, spelen een belangrijke rol bij de woningkwaliteit. Het merendeel van de ouderen woont in een oude woning die niet geïsoleerd is, met hoge bijkomende woonuitgaven tot gevolg. Vaak ontbreekt in de woning van ouderen een rookmelder of CO-detector, terwijl de aanwezigheid ervan van levensbelang kan zijn.  

Vandaag woont slechts een op vijf van de 65-plussers in een aangepaste woning. Nochtans zorgt een toegankelijke en aangepaste woning ervoor dat ouderen op een veilige manier langer zelfstandig kunnen wonen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er zo weinig mogelijk drempels of trappen zijn om de woning te betreden. Ook de weg naar de slaapkamer, badkamer en het toilet is het best drempelloos.  

Initiatieven om woningkwaliteit te verbeteren

Als gemeente of ouderenraad kan je verschillende rollen opnemen om de woningkwaliteit in je gemeente te verbeteren. Zo kan je als gemeente projecten rond renovatiebegeleiding faciliteren. Het is ook belangrijk om inwoners zo goed mogelijk te informeren over bijvoorbeeld mogelijke premies. 

Meer informatie

Wij bezorgen je heel wat boeiende lectuur om je te verdiepen in het thema woningkwaliteit. Klik op de links om meer te ontdekken.

  • Advies energiearmoede bij ouderen: In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht voor de oorzaken die ervoor zorgen dat de energiefactuur voor veel ouderen in Vlaanderen te hoog is. 
  • 6 op 10 woningen van ouderen hebben geen rookmelder: Uit onderzoek van de Stichting Brandwonden blijkt dat ruim een kwart van de woningen in Vlaanderen één jaar na de wettelijke verplichting nog niet beschikt over een rookmelder. Vooral bij ouderen is de situatie zorgwekkend.

 

Nieuwe vorming: 'Een sterk lokaal woonbeleid'

Wil je als ouderenraad een steentje bijdragen aan de woonsituatie van ouderen in je gemeente? Ben je je ervan bewust dat hun woning niet altijd voldoet aan hun noden en behoeften? Krijg je graag zicht op de hefbomen die je gemeente daarvoor zou kunnen gebruiken? Vlaamse Ouderenraad · Lokaal helpt je op weg met een nieuwe vorming.

Ontdek meer